pieseň Vďaka za Tvoj kríž

Jesus House 8. - 10. 4. 2011 správa z akcie

"Navráťte sa ku mne, a ja navrátim sa k Vám! - vraví Hospodin mocností." Mal 3, 7b

Mládež sa stretáva vždy v sobotu o 19:00 v zborovom dome.

Sme spoločenstvo mladých ľudí vo veku 18 - 26 rokov (výnimočne aj viac), ktorí veria v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa, a túto vieru chcú spolu zdieľať a šíriť ju aj vo svojom okolí. Na našich pravidelných sobotňajších stretnutiach chválime nášho Pána v piesňach, zamýšľame sa nad Božím Slovom a spoločne sa rozprávame a modlíme sa za veci, ktoré nás trápia, ale aj tešia.

Okrem pravidelných stretnutí sa zúčastňujeme aj rôznych oblastných, či celoslovenských kresťanských podujatí, ako sú napr.: festivaly, či konferencie.Taktiež si organizujeme aj vlastné výlety, víkendovky a spravidla počas leta aj tábor.


Pre vytvorenie lepšej predstavy o našich aktivitách pripájame niekoľko fotografií z akcií, ktorých sme sa zúčastnili v ostatných dvoch rokoch.

letný mládežnícky tábor vo Vysokých Tatrách (august 2010)

zborový deň v areáli cirkevného zboru (september 2010)

Silvesterovský večer v zborovom dome - spoločne so starším dorastom (2009)Silvesterovský večer v zborovom dome - spoločne so starším dorastom (2009)

Spoločenstvo na Konferencii SEM v Liptovskom Mikuláši (november 2009)Spoločenstvo na Konferencii SEM v Liptovskom Mikuláši (november 2009)

Sobotňajšie stretnutie mládeže u Kubáňovcov spojené s grilovačkou (18. 07. 2009)Sobotňajšie stretnutie mládeže u Kubáňovcov spojené s grilovačkou (18. 07. 2009)

Veľkonočný mládežnícky výlet na Kľak (apríl 2009)Veľkonočný mládežnícky výlet na Kľak (apríl 2009)

Fragmenty z víkendovky v Hornej Breznici (marec 2009)Fragmenty z víkendovky v Hornej Breznici (marec 2009)


Bližšie a aktuálne informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom kontaktnej osoby, ktorou je Ján Behro, na telefónnom čísle 0904 261 432. Tešíme sa na prípadné stretnutie s Vami!