Besiedka pre deti je vždy v nedeľu o 10:00.

Milá mamina a tatino!

Možno viete, a možno nie, že v púchovskom evanjelickom zbore funguje už viac rokov stretávanie detí vo veku 3-6 rokov pod názvom „besiedka“. Na takomto stretnutí deti spievajú detské piesne, vypočujú si kratučký biblický príbeh, prispôsobený ich veku, vyrábajú tematicky zamerané „dielka“, kreslia, hrajú sa.

Pri menších deťoch, pokiaľ nie sú navyknuté tráviť čas bez rodičov v kolektíve, umožňujeme rodičovi, aby zostával podľa potreby s dieťaťom. Je to tiež dobrý „zácvik“, ak plánujete dieťa umiestniť v škôlke a bojíte sa, ako si privykne na kolektív.

Staršie deti (pred nástupom do školy, alebo prváci) zas rozvíjajú pamäť učením kratučkých biblických veršíkov, schopnosť komunikovať a reagovať na zadané úlohy a tiež motoriku pri farbení, strihaní, či lepení.

Nuž a podstatou všetkých týchto informácií je to, že by sme radi pozvali na besiedku i vaše dieťa, prípadne deti.

S láskou ho uvítame.

MIESTO: zrekonštruovaná časť zborového domu pri ev.a.v. kostole v Púchove, 1. posch.

ČAS: počas hlavných nedeľných bohoslužieb od 10.00 – 11.15 hod.

Treba si priniesť papučky.

Pre viac informácií kontaktujte:

Ev. a.v. fara v Púchove - 042 46 31 074

Martina Marečková - 0903 251 746

Mgr. Juraj Škripec - 0949 152 663

 


Na štedrovečerných službách božích (24.12.2016) deti veršíkmi rozpovedali príbeh narodenia Pána Ježiša z pohľadu zvieratiek v maštaľke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na vianočnej besiedke 18.12.2016 si deti pripomenuli príbeh o narodení Pána Ježiša - pravý zmysel vianočných sviatkov. Deti okrem programu potešil aj balíček s CD s kresťanskými príbehmi a ďalšie milé drobnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnou piesňou "Narodil sa nám spasiteľ" a veršíkmi deti z mladšej i staršej besiedky pripomenuli radostnú zvesť o narodení spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorý sa narodil pre všetkých ľudí bez rozdielu.


 

Vianočná besiedka 2015, 20. december

Okrem pestrého programu  (príbeh o narodení Pána Ježiša, piesne, tvorivá dielňa) deti iste potešil aj hodnotný vianočný balíček - darček, najmä CD Vianoce podľa Božej mapy od R. Dovalu a deti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledný júlový týždeň (2015) ožil zborový areál detskými hlasmi. Nosnou témou celého tábora mladšej besiedky bolo: Robiť správne rozhodnutia. Na príklade biblických postáv ako Šalamún, Tomáš, Peter sme si ukázali ako sa správne rozhodovať v konkrétnej situácií. Na svoje si prišli i šikovné ručičky detí v tvorivých dielňach. Všetko čo si vyrobili si zobrali domov, aby im to pripomínalo správne rozhodnutia, o ktorých sa učili na tábore.Tradičnou súčasťou tábora, ktorý sa konal v dopoludňajších hodinách boli i piesne a hry a chutné občerstvenie.
05. 04. 2015 krátkou scénkou o bohatom lovení rýb, keď Pán Ježiš povolal učeníkov a učinil ich rybármi ľudí a piesňou o galilejských rybároch,  privítali deti rodičov na tohtoročnej Veľkonočnej besiedke. Po biblickej lekcií o bohatom lovení rýb /Lukáš 5 kap./ deti a rodičia trávili spolu čas na tvorivej dielni a potom sa popri občerstvení deti zahrali a rodičia porozprávali. Aj samotnou scénkou aj ochotou pri nácviku vzdali deti chválu Pánu Ježišovi za to, že nás zachránil.


Veľkonočné udalosti si deti aj rodičia pripomenuli na Veľkonočnej besiedke 31.03.2013 najmä scénkou o ukrižovaní Pána Ježiša a taktiež biblickým príbehom.

Štedrovečerné vystúpenie najmenších detí potešilo nielen rodičov, ale i všetkých účastníkov štedrovečerných Služieb Božích. Piesňou "Pán Ježiš sa narodil.." i jednoduchou básničkou si deti pripomenuli narodenie Spasiteľa sveta, každé dieťa podľa svojich možností a schopností spevom, hrou na drobný hudobný nástroj alebo básničkou. Vďaka patrí i rodičom, ktorí deti privádzali pravidelne na nedeľnú besiedku, aby nácvik mohol byť zavŕšený pekným vystúpením v kostole.

 

 

Začal sa advent a začala i príprava vianočného programu mladšej besiedky.

Koncoročný výlet do ZOO Bojnice 26.6.2011. Obdivovali sme rozmanitosť Božieho stvorenstva.

záverečná besiedka v školskom roku 2010/11

2 fotografie z vianočnej besiedky 2010 

A tu máme 2 fotografie z októbrovej besiedky.


Velkonočná besiedka, ktorá sa uskotočnila v kaplánskom byte za účasti rodičov. Atmosféra bola veľmi príjemná a celý čas veľmi požehnaný. Pozrite si pár fotografií.