Kronika 2014

V nedeľu na sviatok apoštolo Petra a Pavla zaspieval na Hlavných Službách Božích náš zborový spevokol.

pieseň vo formáte mp3

trojicaspevokol

Vystúpenie nášho zborového spevokolu na Sviatok Svätej Trojice

pieseň vo formáte mp3

Vystúpenie nášho zborového spevokolu počas Zlatej konfirmácie

pieseň vo formáte mp3

trojicaspevokol

Projekt gobelín

Projekt gobelín – nedeľa 27.4.2014 služby Božie venované projektu spoločenstva evanjelických žien. Bližšie informácie nájdete v časti Stretnutie žien.

P1080175

Staršia besiedka

Víkendové stretnutie venované našim deťom, ktorým sme priblížili biblický príbeh o Jonášovi.

P1080150

P1080146

P1080141

Konfi brigáda

Víkendové stretnutie venované našim deťom, ktorým sme priblížili biblický príbeh o Jonášovi.

konfibrigda_P1080128

Veľkonočná besiedka

Aj naším najmenším sme priblížili jednoduchou a zábavnou formou príbeh o Jonášovi, veľrybe a viere v Pána Boha.

P1080048

P1080065

P1080066

P1080070

P1080101

Vystúpenie nášho zborového spevokolu na Veľkonočný pondelok

pieseň vo formáte mp3

Vystúpenie nášho zborového spevokolu na Veľkú noc

pieseň vo formáte mp3

Bazár

V nedeľu 6. apríla po službách Božích sme mali jarný bazár. Aj formou jarného bazáru sme robili zbierku, aby sme mohli začať s opravu zborového domu. Vyzbierala sa suma: 214,18-€

Fotky z bazáru:

jarnybazar

bazarjarny

Konfivíkendovka

Od piatku 4. apríla do nedele 6. apríla mali naši konfirmandi konfivíkendovku vo Veľkom Slávkove. Bolo to aj duchovné, ale aj zábavno – športovné sústredenie. Neboli sme tam sami. Boli tam aj konfirmandi zo zborovov Turčianskeho, Považského a Myjavského seniorátu.

Fotky konfivíkendovky:

vikendkonfi

konfivike

Fotky z Biblickej olympiády:

biblicka1

biblicka2

biblicka3

V našom zbore bola Biblická olympiáda. Za dobré zorganizovanie tejto patrí

vďaka: Ing. Zdene Pechovej, Mgr. Miroslavovi Mudrákovi a Mgr. Jurajovi Šponiarovi.

Výsledky olympiády v našom zbore:

Výsledky 1. kategórie:

1. Katarína Lazovanová, 4.B Mládežnícka ZŠ 21 bodov

2. Ján Mudrák, 4.A Komenského ZŠ 19 bodov

3. Samuel Michalides, 4.A Mládežnícka ZŠ17 bodov

4. Martin Pečeňa, 4.B Mládežnícka ZŠ 16 bodov

5. Adela Jancíková, 4.B Komenského ZŠ 13 bodov

6. Daniela Bučková, 4.B Komenského ZŠ 10 bodov

Výsledky 2. kategórie:

1. Nina Kozová, Gorazdova ZŠÂ 42 bodov

2.Juraj Šeliga, Komenského ZŠÂ 41 bodov

3. Marcela Šafáriková 38 bodov

4. Patrik Čmelo 36 bodov

5. Natália Mečiarová 31 bodov

6. Patrícia Karlubíková, Mládežnícka ZŠ19 bodov

7. Michal Pecho, Mládežnícka ZŠ 17 bodov

Výsledky 3. kategórie:

1. Ivana Valková, Mládežnícka ZŠÂ 36 bodov

2. Juraj Tvarožek, Gorazdova ZŠÂ 29 bodov

3. Marian Stančík, Gorazdova ZŠ 28 bodov

4. Rastislav Tvarožek, Gorazdova ZŠ 26 bodov

5. Adam Čvirik, Gorazdova ZŠ 19 bodov

6. Emma Peniaková, Mládežnícka ZŠ18 bodov

7. Tomáš Tvarožek, Gorazdova ZŠ 13 bodov

Prvý dvaja z každej kategórie postupili do seniorálneho kola v Martine, ktoré bolo11. apríla.

Poradie žiakov na seniorálnom:

I. kat.: Ján Mudrák, ZŠ Komenského - 1. miesto /98 b./

Katarína Lazovanová, ZŠ Mládežnícka - 5. miesto /90 b./

II. kat.: Juraj Šeliga, ZŠ Komenského - 5. miesto /63 b./

Nina Kozová, ZŠ Gorazdova - 13. miesto /46 b./

III. kat.: Ivana Valková, ZŠ Mládežnícka - 2. miesto /101 b./

Marián Stančík, ZŠ Gorazdova - 12. miesto /46,5 b./

Ján Mudrák postupuje do celoslovenského kola.

DETSKÝ BIBLICKÝ KARNEVAL

V nedeľu 23.februára 2014 o 15:00 hodine v zborovom dome bol detský Biblický karneval.

Fotky z karnevalu:

karneval3

karneval2

IMG_1792

Pieseň spevokolu k Novému roku

nahrávka kázne vo formáte mp3