Kazateľňa a krstiteľnica

Kazateľňa je z roku 1878. Je zhotovená v gotickom štýle a pripomína kalich. Symbol kalicha je častým symbol evanjelikov na Slovensku.

Krstiteľnica je z roku 1887. Je to rezbárska práca, ktorú darovala zboru diakonisa Mária Morneburg za 88 zlatých. Bola zhotovená rezbárskym majstrom Ferdinandom Kubičkom.

8. nedeľa po Svätej Trojici

nahrávka kázne vo formáte mp3

Ondrej Rišiaň

Kázeň 2. advetná nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Miloš Klátik - generálny biskup

Kázeň 2. advetná nedeľa

nahrávka kázne vo formáte pdf

Miloš Klátik - generálny biskup

báseň 2. advetná nedeľa 

nahrávka kázne vo formáte pdf

Kázeň 3. advetná nedeľa

nahrávka kázne vo formáte pdf

Ondrej Rišiaň

Kázeň k 19. článku AV

nahrávka kázne vo formáte pdf

Ondrej Rišiaň

Kázeň k 18. článku AV

nahrávka kázne vo formáte pdf

Ondrej Rišiaň

Kázeň ku dňu otcov

nahrávka kázne vo formáte pdf

Ondrej Rišiaň

Prezentácia gobelínov

nahrávka kázne vo formáte pdf

Daniela Horínková

7.nedeľa po Svätej Trojici

nahrávka kázne vo formáte mp3

Pastor Craig

nahrávka kázne vo formáte mp3

Philip Schmidt

nahrávka kázne vo formáte mp3

Pamiatka Jána Husa

nahrávka kázne vo formáte mp3


Danica Fojtíková

nahrávka kázne vo formáte mp3

Svätodušná kázeň

nahrávka kázne vo formáte mp3

Daniel Mišina

nahrávka kázne vo formáte mp3

danielmisina

Veľkonočná nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3


Veľký piatok

nahrávka kázne vo formáte mp3


Veľký piatok večiereň

nahrávka kázne vo formáte mp3Nábotova vinica

nahrávka kázne vo formáte mp3

Druhá pôstna nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Príhovor k Večeri Pánovej

nahrávka kázne vo formáte mp3

Slovo Božie

nahrávka kázne vo formáte mp3


Práca

nahrávka kázne vo formáte mp3

Šiesta nedeľa po Zjavení

formát pdf

Nový rok

nahrávka kázne vo formáte mp3


May God bless and keep them;
May the sun of many years shine upon them;
May the love they have for one another grow and hold them close;
May their dreams come true, and when they don't, may new dreams arise;
May they remember all of us who love them and are proud of them;
May they always feel that what they have is enough.

May the good true light within them guide their way together,
So that they live, as Jesus did, with the conviction that the world can be better than it is.
Give them the courage to love fearlessly and swiftly,
And may the warmth of their love bring light to the world.

And long, long years from now may they look at one another
and be able to say: "Because of you, I have lived the life
I always wanted to live - because of you, I have become
the person I longed to be."

God bless each of them and both of them together.