Kázne, ktoré zazneli v našom kostole do roku 2013:

Koniec roka

nahrávka kázne vo formáte mp3

Žalm 73

formát pdf

29.09.2013

nahrávka kázne vo formáte mp3

Ján Horak 22.09.2013

nahrávka kázne vo formáte mp3

Ľuboš Vontorčík 15.09.2013

nahrávka vo formáte mp3

Pamiatka posvätenia chrámu

nahrávka kázne vo formáte mp3

Stanislav Kocka - Večiereň

nahrávka vo formáte mp3

Stanislav Kocka

Stanislav Kocka - Hlavné Služby Božie

nahrávka kázne vo formáte mp3

Dobrovoľníci

nahrávka vo formáte mp3

Wolfgang Freitag

nahrávka kázne vo formáte mp3

freitag

Kázeň na večierni

nahrávka vo formáte mp3

21. júla 2013

nahrávka kázne vo formáte mp3

Javornik

nahrávka vo formáte mp3

Martin Zaťko

nahrávka kázne vo formáte mp3

Modlitba poddozorcu

nahrávka vo formáte mp3

3. nedeľa po Svätej Trojici

nahrávka kázne vo formáte mp3

2. nedeľa po Svätej Trojici

nahrávka kázne vo formáte mp3

Zuzana Kubačková

5. mája - text kázne vo formáte pdf

Sk 22-23 - text kázne vo formáte pdf

nešpor Hoštiná Iz 43 - text kázne vo formáte pdf


Zuzana Kubačková

1. nedeľa po veľkej noci

nahrávka kázne vo formáte mp3

Piata pôstna nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Štvrtá pôstna nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Tretia pôstna nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Falošné predstavy o Pánu Bohu - večerieň 23.12.2012

text kázne vo formáte pdf

Zamyslenie na večiereň - Jaroslav Mareček 21.12.2012

text vo formáte pdf

Ivan Mucha

text kázne vo formáte pdf
Ivan Mucha

Štefan Kiss

nahrávka kázne vo formáte mp3


Štefan Kiss

Smrek

text vo formáte pdf

Svedectvo Mirky Mudrákovej

nahrávka vo formáte mp3

Pokušenie

nahrávka kázne vo formáte mp3

Modlitba

nahrávka kázne vo formáte mp3

Igor Feldy

nahrávka kázne vo formáte mp3

K pamiatke zosnulých

text kázne vo formáte pdf

David Moberly

nahrávka kázne vo formáte mp3

Kázeň ku dňu matiek

nahrávka kázne vo formáte mp3

Igor Mišina

nahrávka kázne vo formáte mp3
Igor Mišina

Veľkonočná kázeň

nahrávka kázne vo formáte mp3

O ospravedlnení

text kázne vo formáte pdf

Ecav Púchov

Rim 7:18

text kázne vo formáte pdf

Ecav Púchov

1. Kor 8:6

text kázne vo formáte pdf

Ecav Púchov

1. Jána 5:7

text kázne vo formáte pdf

Poznať a pochopiť

nahrávka kázne vo formáte mp3

Pamiatka zosnulých

nahrávka kázne vo formáte mp3

Slávnostný sľub

text kázne vo formáte pdf

Slovo Božie

text kázne vo formáte pdf

Dávid a Ježiš

nahrávka kázne vo formáte mp3

Korupcia

nahrávka kázne vo formáte mp3

večiereň 28.08.2011

nahrávka kázne vo formáte mp3

David Moberly - večer

nahrávka kázne vo formáte mp3

David Moberly - ráno

nahrávka kázne vo formáte mp3

Daniela Horínková: Bremeno ustarostenosti

text kázne vo formáte pdf

Daniela Horínková: Ako hľadáme Boha

text kázne vo formáte pdf

19.06.2011 Rim 11,33

text kázne vo formáte pdf

Rút a vdova

nahrávka kázne vo formáte mp3

Konfirmačný príhovor

text kázne vo formáte pdf

Obnovte sa Duchom svojej mysle

text kázne vo formáte pdf

Baránok Boží

nahrávka kázne vo formáte mp3

Slúžiť bez rán a s láskou

text kázne vo formáte pdf

Odpusť im, lebo nevedia, čo činia

text kázne vo formáte pdf

Dunajská vlna mieru

text kázne vo formáte pdf

Kľúč na riešenie našich problémov

text kázne vo formáte pdf

Príhovory počas týždňa modlitieb

text kázne vo formáte pdf

Betlehem

text kázne vo formáte doc

Štvrtá adventná nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Druhá adventná nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

Juraj Šponiar - pamiatka zosnulých

text kázne vo formáte doc

falošní proroci

nahrávka kázne vo formáte mp3

posviacka

nahrávka kázne vo formáte mp3

Slavomír Sabol

nahrávka kázne vo formáte mp3

Jozef Havrila

nahrávka kázne vo formáte mp3

Branislav Matejka

Branislav Matejka

text kázne vo formáte doc

odpustenie

nahrávka kázne vo formáte mp3

12. nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

pokánie

nahrávka kázne vo formáte mp3

bohatstvo

nahrávka kázne vo formáte mp3

9. nedeľa

nahrávka kázne vo formáte mp3

4. nedeľa po Svätej Trojici

nahrávka kázne vo formáte mp3

Tomáš Fabini

text kázne vo formáte doc

text kázne vo formáte doc (po nemecky)

nahrávka kázne vo formáte mp3

1 Tes 4: 1-10

text kázne vo formáte doc

Svätodušná kázeň

nahrávka kázne vo formáte mp3

Kurt Westman - večiereň

nahrávka kázne vo formáte mp3

Kurt Westman

nahrávka kázne vo formáte mp3

Kenneth Michney

nahrávka kázne vo formáte mp3

Slavko Slávik

nahrávka kázne vo formáte mp3

Lenka Rišiaňova (Zelený štvrtok)

nahrávka kázne vo formáte mp3

Juraj Šponiar (večiereň 21.3.2010)

nahrávka kázne vo formáte mp3

Jozef Šimek

nahrávka kázne vo formáte mp3

brat biskup Ivan Osuský

biskup Ivan Osuský

nahrávka v mp3 formáte

brat farár Igor Feldi

Igor Feldi

nahrávka v mp3 formáte

brat farár Ľuboslav Beňo

Ľuboslav Beňo

text kázne vo formáte doc

sestra farárka Zuzana Peťkovská

nahrávka v mp3 formáte

brat biskup Miloš Klátik - vianočná kázeň

text kázne vo formáte doc