Zoznam kníh v zborovej knižnici:

Události víry - Jiřina Kubíková

Adventný veniec - Zuzana Švecová Betliarska

Cesta ke štěstí – Tajemství vaší duševní pohody David G.Myers, Ph.D.

Co dokáže úcta ... aneb každý si zaslouží úctu - Deborah Norvilleová

Medzi nebom a morom - Karen Kingsburyová

Křesťanský rádce - Paul D.Stanley, J.Robert Clinton

Kristovci - Redakčný tím : Emília Mihočová,Ľubo Bechný,Terézia Rončáková

Odrobinky - Dr.Viera Roháčková

Posvátné stezky - Gary Thomas

Příběhy lásky - Gary Chapman

Všichni jsou normální - John Ortberg

Tvoje slovo I.-Ivan Mucha

Tvoje slovo II .- Ivan Mucha

Tvoje slovo III.- Ivan Mucha

Tvoje slovo V. - Ivan Mucha

Cudzie telá v nás - Hwee Hwee Tan

Adopcia – vzťah založený na sľube- Jayne E.Schooler

Starý otec a ja – Prvé stretnutie so smrťou - Marlee a Ben Alex

Žalmy – Noc a deň - Paul Beauchamp

Dejiny Hornonitrianskeho Kontubernia -Štefan Mosný

Nezameniteľné je dedičstvo otcov - zostavil Peter Kónya

Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku - Daniel Veselý

Myslenie západnej civilizácie - William Raeper, Linda Smith

Brat Martin - Klára Hoferová

Klamný úsvit - Július Cibulka

V utíšení a dúfaní je vaša sila -Július Madarás

Radostná staroba - Dora Rappardová

Pramene v púšti - L.B.Cowman

Veľký spor vekov - Ellen Gould White

Uvoľniť putá - Steven Hassan

Miesto pre lásku - Ladislav Fričovský

Ako učiť deti biblické doktríny - Sam Doherty

Za Boha, vlasť a slobodu! - Peter Kónya

Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka - Peter Kónya

Brat Andrej a Tajní veriac - Al Janssen

Bezmála kresťanom, Evanjelická postila - Ján Midriak

Kauza viera - Lee Strobel

Kauza Stvoriteľ- Lee Strobel

Leonard Stockel a reformácia v strednej Európe - zostavil Peter Kónya

O kozlech, ovcích a lidech-Jiří Mrázek

52 zpusobu, jak učit děti modlitbě - Roberta Hromasová

Skutečná tvář ateismu- Ravi Zacharias

Sľub na celý život - Scott Stanley

Vzali sme sa - Walter Trobish

Ekumenický dialóg - Dr. Július Filo st.

Malá dogmatika -zostavil Dr. Ján Michalko

Verím a sľubujem - Miroslav Hvožďara

Radostné, ale zodpovedné ,,Áno“ - Miroslav Kerekréty

Svedectvá o Stvoriteľovi – 4 kusy - Štefen Gašek

Vrátim sa k otcovi – 2 - za vydanie Bartolomej Gooz

Kniha života – 5 kusov - nakladateľstvo Vida

Pět jazyku lásky - Gary Chapman

Keď lístie zo stromov opadne - Tomas Sjodin

Od ničoho k prírode - Prof. E. H. Andrews

Ježiš z Nazareta - Heinz Zahrnt

Breviář - Cornelius Plantinga, Jr.

70 rokov modlitebného bratstva - Michal Heško

Evanjelium Ježiša Krista - Ján Štrbka

Prístav pokoja - Hana Zelinová

Prvolezec - Magnus Malm

Boh je bližšie, než si myslíš – 2 kusy -John Ortberg

Damianova rieka - Daniel Pastirčák

Rozprávaj o Bohu hlavou a srdcom- Nick Pollard

Boží dílo s člověkem- Dimitrij Horkavčuk

Lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk- Ľudmila Michalková

Acep VII. Miscellanea Anno 1999 - Peter Kónya a René Mathovič

Nová evanjelická postila - Dr. Ján Michalko

Skutky apoštolské II. časť, kap.1 – 12 -3kusy

Ethika v duchu cirkve československé, svazek XVIII. -prof. Dr. Alois Spisar

Ježiš Nazaretský - Gunther Bornkamm

Radostná zvěst Starého zákona - Miloš Bič

Znamení smlouvy - Vladimír a Jindřiška Kubáčovi

Soudcové - Jozef Kurz

Tomášovo evangelium - Peter Pokorný

Tisíc let a jeden den - Claus Westermann

Odkaz mŕtvych - Martin Rázus

Stopy v piesku-Margaret F. Powersová

Divoký v srdci -John Eldredge

Sebadôvera – Ako sa stať sám sebou- Alan Loy Mc Ginnis

Anjel svetla -Ronald Fangen

Příběh křtencu - William Roscoe Estep

Mít pro co žít - Jaro Křivohlavý

Zdravá rodina - James Dobson

Koho Boh osloví -Wilhelm Busch

Cyril a Metod – odkaz pre dnešok 2 kusy - Miloš Klátik

Mária Royová - Kristína Royová

Výber zo spisov I., II – 3 kusy - Kristína Royová

Výber zo spisov III., IV., V., IX. – 2 kusy - Kristína Royová

Sluha – 2 kusy

Jozef Egyptský

Stratený – Ako zbohatnúť

Rozprávky

V slnečnej krajine – Traja kamaráti

Na rozhraní

Za presvedčenie -Kristína Royová

Za vysokú cenu

Za svetlom a so svetlom

Bludári

Susedia

Keď sa život začínal – Slnečné dieťa

Staniša

To, čo večne trvá – Deti hauzírerov

Moc svetla - Kristína Royová

Rozpomienka na slávnosti 400. Výročia Žilinskej synody

Postavy a udalosti doby Žilinskej synody

Pamätnica 15. Výročiu založenia školy

Nová zmluva – 6 kusov

K trónu slávy – 4 kusy

Chváľte Pána Ježiša

Ján Bohdan Hroboň

Akty a závery, Zákony a ustanovenia Žilinskej synody

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3

Encyklopédia Slovenska, zväzok II., III., IV., V., VI.

Starozákonní apokryfy

Nádej pre každého

Písmo sväté – Nová zmluva a Žalmy

Duchovná studnica života

Malá dogmatika

List Galatským

Vyznanie spoločnej viery

Evangelia 4

Cesta Božieho ľudu – Nový zákon 3. a 4.časť

Gods Word – 2 kusy

Symbolické knihy

Bible Stories

Ilustrovaná príručka k Biblii

Starý zákon – 14 dvanáct proroku

Evanjelická encyklopédia Slovenska

Evanjelici v dejinách Slovenskej kultúry 1,2

Lipták Pál

Chválospevy I., II.

Zborové spevy – 3 kusy

Voda – bibliofília

Cesta – bibliofília – 2 kusy

Boží plán s človekom

Zborník materiálov – Sammelband - Miloš Klátik

Základy dogmatiky - Miloš Klátik

Dejiny ev.a.v. cirkevného zboru v Nových Sadoch – 40 kusov Andrej Kvas

Hľadaj a nájdi v Biblii- Carl Anker Mortensen

Ilustrated Bible Dictionary -Nelson.S

Trpezlivosť a nádej – 3 kusy - Vincent Blažko

Budete mi svedkami - Ján Midriak

Na skale viery - Ján Midriak

Biblia a jej ľud - Daniel Rops

O klíčích Kristových, O církvi svaté - Martin Luther

Otče náš, ktorý si v nebesiach – 2 kusy-Ján Grešo

Slová večného života I. diel -Július Filo.st.

O neslobodne vôli - Martin Luther

Výber zo spisov - Martin Luther

Martin Luther reformátor – 2 kusy - Daniel Veselý

Filip Melanchton - Daniel Veselý

Útek do slobody -Ján Grešo

Veľký Katechizmus -edit. Tomáš Gulán

Cithara Sanctorium -edit. Miloš Klátik a Eva Augustínová

Zákon a Evanjelium -Jaroslav Moncoľ

Poznej svoji Bibli - W. Graham Scroggie

Systematická teológia - Paul Tillich

Biblické dejiny v 365 príbehoch - Elmar Gruber

Slovensko a kultúry - Ján Lajčiak

Z Pazovských klenotníc – 2 kusy - Viera Šipická

Ulice Starej Pazovy - Katarína Vereš

Slovenské ľudové piesne zo Starej Pazovy – 2 kusy - Michal Filip, Juraj Miškovic,

Stará Pazova - Branko Oreščanin

VHV život a dielo – Stará Pazova

Staroba a choroba, umenie chápať a vedieť pomáhať - Zuzana Kolárovská

Slovník, Náboženstvo, Cirkev, Teológia - Vladimír Láska

Boh mi je štítom -Ladislav Fričovský

Boh ma nedrží v hrsti -Ladislav Fričovský

Tvárou v tvár - Ilse Bremová

Hľadanie v úzkosti -Daniel Michal Fakla

Pred Boží trón - Martin Rázus

Vrchol dňa - Andrej Hajduk

Pieseň piesní, Kazateľ

Slovo čisté -Štefan Krčméry

Múdrosť géniova - preložil Ján Boor

Lásku dať, lásku brať - Josh Mc Dowell, Paul Lewis

Čo ti chcem povedať - Gabriela Mattová

Stopy lásky - John Claypool

Evanjelium podľa Jána – 2 kusy - The Gospel of John

Jedna cesta - Ján Brozman

Prosbičky do ručičky, Modlitbičky pre detičky

Vrátim sa k otcovi – 2 kusy

Kľúče I. , II. ,

Život Pána Ježiša pre deti

Dekáda zázrakov

Tvrdohlavý osol a iné vianočné príbehy zo starších innovších čias

Záhada tajného kódu

Mamina, ocino, požehnáš ma?- Neal Lozano

Skala srdca – 2 kusy - Bo Giertz

Kristus a rodina - Štepán Šoltész

V jeho šľapajach - Charles Sheldon

Dostanú sa dobrí ľudia do pekla? – 2 kusy - Urs – Heinz Naegeli

Viac ako tesár - Josh Mc Dowell

Púšťou a pralesom - Henryk Sienkiewicz

Detským srdiečkam - Katarína Kernová

Stará mama, rozprávaj, prosím... -Viera Mariašová

Pánov odev- Robert Farelly

Dieťa pokoja - Don Richardson

Keď lístie zo stromov opadne - Tomas Sjodin

Damianova rieka - Daniel Pastirčak

Tajomstvo tvojho krstu - Bengt Pleijel

Biblické aforizmy - Pavel Kosorin

Humor spod kazateľnice – 2 kusy -Ján Bunčák

Stopy lásky -John Claypool

Buď vôľa Tvoja-Nora Baráthová

Život s jasným cieľom - Rick Warren

Veľký rozvod- C. S. Lewis

Bojovala jsem za Alláha - Johanna Al – Sainová

Poklady pod snehom - Patricia St. John

Keď aj ticho hrialo - Dušan Tóth

Príbehy lásky a smrti - Alexander Ivanovič Kuprin

Záhada stratených žrebcov- Ruth Multonová – Mooreová

V srdci divočiny - Janette Okeová

Poľovnícky pitaval - Štefan Teren

Zálesák Rolf -Ernst Thompson Seton

Halúzky – 2 kusy - Hana Ponická

Maroško študuje - Martin Rázus

Vlčiak Kazan -Oliver James Curwood

Cesta samotárova - Július Vanovič

Hľadanie Boha -Richard A. Bennett

Legendy umučenia - Giovani Papini

Znudené v kultúre - Richard Winter

Premožený milosťou - Josef Kausemann

Adamovo mlčení - Larry Crabb

Nepochopiteľné bohatstvo Kristovo – 2 kusy - Benedikt Peters

Admirálov syn - Kurt Rose

Buh na lavici obžalovaných - C. S. Lewis

Posledný úsek cesty- Stanislav Kaczmarczyk

Nové modlitbičky - Milan Rúfus

Prežiť v Laodikei - Bengt Pleijel

Príbehy Novej zmluvy II. , III. , IV. - Gottfried Fankhauser

Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch – 2 kusy - Ron Brusius

Kto si Adam ? - Siegfried Kettling

Život je zaujímavý

Proti noci - Ján Smrek

Róm nad zlato - David Lazell

Proč se obtěžovat s církví? - Philip Yancey

Jak duchovně rust - Barry St. Clair

Lúčenie - Marta Miklošková, Jozef Mikloško

Hľadanie pravdy

Vedú všetky náboženstvá k Bohu? - John Lennox

Víťaziaci Kristus - Július Filo

Cesta k pokoju - C. O. Rosenius

Každý deň s Bohom – 9kusov - C. O. Rosenius

Kdo jsem? -T. Mattson

Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete – 14 kusov-Gustaf Aulén

Pozvání k Bohu- Vladislav A. Žák

Za koho ísť? – 2 kusy -Božena Slančíková Timrava

Budeme sa brať - H. Norman Wright

90 minút v nebi - Don Piper

Myšlenky z hory blahoslavenství z Ježišova učení 1 - Ellen Gould Whiteová

Emócie – dá sa im veriť ? - Dr. James Dobson

Stopy života- Stefan Lämmer

Martin Luther - Hans Schwarz

Čo bude s týmto svetom?- Joachim Langhammer

Ako ľuďom priblížiť evanjelium - Barry St. Clair

Dieťa pokoja -Don Richardson

Jozef Miloslav Hurban, evanjelický teológ a národovec

Ten, ktorý je skutečností -Francis Schaeffer

Dva razy udelená milosť- Harold Morris

Ako odpovedať na východné náboženstvá – 2 kusy - Philip H. Lochhaas

Ako odpovedať na svedkov Jehovových – 2 kusy - Herbert Kern

Dejiny Evanj. A.v. cirkevného zboru v Trenčíne-Michal Lantaj

Kvapky rosy – 2 kusy - Emília Vondrová

Rodičovství chce odvahu -James Dobson

Zdravé zámienky ako hovoriť o Bohu -Joani Schultzová

Viac ako pozamšťan – 15 kusov - James B. Irwin

Láska a manželstvo – 9 kusov -Bruce a Carol Britten

Ani smrť ma nechcela – 3 kusy - Stanislav Beliš

Pôstne lži

Ježiš – naša šanca - Wilhelm Busch

Ježiš – naša jediná nádej -Wilhelm Busch

Ježiš – náš pokoj - Wilhelm Busch

Ježiš – náš kráľ -Wilhelm Busch

Ježišova kázeň na vrchu v živote kresťana - Igor Kišš

O Tebe je reč - Friedhelm Konig

Divné sú cesty Božie – 2 kusy - Darina Bancíková

Pamätné chvíle života

Žiť znamená rásť – 2 kusy - Ján Grešo

Praktický kresťanský život - Johannes Busch

Radosť vedieť - Peter Borgula

Rocky, Muž v maske - Michael Ackermann

Duchovní rust detí - Sam Doherty, Roy Harrison, Victor Watson

Identita v čase zmien – hodnoty, ktoré nás nesú

Hlas dobrého pastiera -Pavol Kulačík

Agape -Tomáš Gáll

Slová večného života II. diel - Július Filo st.

Slová večného života 2003 – Bratská jednota baptistu

Jak se Ježíš muže stát Pánem tvého života-Barry St. Clair

Dejiny biblického Izraela- Karol Nandrásky

Neporovnateľná láska - Peter Olof Malk

V putách povery - Ernst Modersohn

Služby Božie a Večera Pánova – 2 kusy

To slovo – 4 kusy - Ladislav Fričovský

Z diaľok storočí - Andrej Hajduk

Boh ťa miluje – 2 kusy

Dovidenia teta Anka - Carolyn Mystrom

Dedinôčka moja rodná- Emília Šipulová

Dobré ráno človek - Ján Dubíny

Pán Perrin a pán Traill – 2 kusy - Hugh Walpole

Baránok Boží – 2 kusy - Ľudmila Podjavorinská

Kniha Daniel - Joyce G. Baldwinová

Pollyannin čestný dlh -Harriet Lummis Smithová

Pollyannine poklady – 2 kusy -Harriet Lummis Smithová

Pollyanna sa vydala – 2 kusy -Harriet Lummis Smithová

Pollyanna v Hollywoode - Elizabeth Bortonová

Pollyanna dospieva - E.H. Porterová

100 minútová Biblia

Sloni a kapradí -C. S. Lewis

Všedný deň a zázrak v rodine -Theodor Bovet

Na prahu dospelosti - Eberhard Muhlan

Na krídle motýľa -Marika Pogányová

Povolanie- Gertrud Buschová

Učíme sa radostne spolu žiť – 2 kusy - Bruce a Carol Britten

Nechaj žiť a nechaj umrieť – 2 kusy - Benjamín Tinák

Ako odpovedať na kulty - Hubert F. Beck

Ako odpovedať na hnutie Nový vek - Philip H. Lochhaas

Ako odpovedať na okultizmus - David W. Hoover

Duchovní deprese - Lloyd Jones

Byl jsem svědkem Jehovovým-Stanislav Ferfecki

Rozhovor a Pánom - Anna Malková

Nový Zákon v obrázkoch pre malé deti -Kenneth N Taylor

Ako kvapôčka putovala - Kristína Royová

Rezervná energia -Tomas Sjodin

Mám ťa rád, ocko - Carolyn Nystrom

Nová Zmluva, Obrázková Biblia

Deti prírody -Ivan Kňaze

Bez Boha na svete – 3 kusy - Kristína Royová

Strom pokladov- John a Cindy Trentovci, Gary a Norma Smalleyovci

Verní priatelia 1,2,3,4

Opory vo vetre

Z môjho detstva a mladosti Albert Schweitzer

Nádherný život - Vlado Fajfr

Puknuté husle - Hela Krčméry

Spomienky úvahy - Július Filo st.

Pevný buď -Ivan Šenšel

Duchovná hudba- Ernst Trachsel – Pauli

Hledám svou cestu - Dr. Ross Campbell

Krížová cesta nemocného rakovinou - Pavel Vodvárka

Pastýřem dětského srdce -Tedd Tripp

Učím sa žiť bez Teba - Ingrid Trobisch

Sdílení naděje - Jaro Křivohlavý

Úspech – ako dosahovať maximálne výkony - Alan Loy Mc Ginnis

Cyril a Metod boli Gréckokatolíkmi - Gorazd A. Timikovič

Hovory- C. S. Lewis

Ako sme začínali -Darina Bancíková a spol.

Život po smrti -Július Filo st.

Křesťanské spoločenství na Těšínsku -Stanislav Kaczmarczyk

Perly múdrosti - Ján Brezina

Priateľstvo – ako sa priblížiť k ľuďom, na ktorých nám záleží - Loy Mc Ginnis

Poznanie Boha – 2 kusy - J. I. Packer

Božie volanie - brat Andrej s Vernem Beckerom

Za ním - M. Rafajová

Smutný ako Jazz - Donald Miller

Farba vody - James Mc Bride

Nedávny dávny svet - Štefan Žáry

Moja ilustrovaná Biblia

Šuďo Klamár zKlamároviec a jeho šibalstvá - Daniela Hroncová Faklová

Odkaz mŕtvych - Martin Rázus

Ako vychovávať dievčatá - James Dobson

Otvorené cesty

Izrael včera a dnes 2. - Ján Ostrolucký

Kapitoly o Ježišovi Kristovi - Andrej Hajduk

Bible, kterou četl Ježíš - Philip Yancey

Ježiš z Nazareta- Heinz Zahrnt

Obrovská moc Božej sily - Bengt Pleijel

Starověký Babylón - Evelyn Klengelová Brandtová

Dvanáctka - Jiří Beneš

Prvá pomoc pri citových traumách - Jana Svetlíková

Nechajte ma žiť -Daniela Příhodová

Život a dielo – 2 kusy - Herbert Freyer Paul

Smerovníky životom - Dag Hammarskjold

Pamäti z mladších rokov života - Ján Kollár

Listy z môjho mlyna - Alphonse Daudet

Dve legendy -Honoré de Balzac - Victor Hugo

Kľúč od každých dverí - Zlata Solivajsová

Striebro piesočného lesa - Zlatko Benka

Malomestské rozprávky - Ján Jesenský

Tri gaštanové kone - Margita Figuli

Päť dní pre náhodu - Nora Baráthová

Biele noci - F. M. Dostojevskij

Horizonty obnovy cirkvi -Július Filo ml.

Kdybych měl někonečně světu – Výber z díla I. - Martin Luther

Dcéra močiarneho kráľa - Hans Christian Andersen

Trma – vrma v Betleheme- Michal Hudák

Maroško - Martin Rázus

Život nášho Pána Ježiša Krista - Charles Dickens

Zlaté perličky pre dobré detičky - Gregor Uram Podtatranský

O vianočnej radosti - Dietrich Mendt

Jozef Miloslav Hurban - Miroslav Hvožďara

Príbehy zo živej Biblie - Kenneth N. Taylor

Poďme sa rozprávať

Príbeh o Ježišovi

O dvoch kráľoch - Viera Mariašová

Od kolísky po katedru - Emília Marušíková – Šipulová

Nový začiatok – Kniha o zdravom životnom štýle - Vernon W. Foste

Takto to bolo - Ondrej Šimek

Rozprávaj mi o viere

Služebníci Slova Božího v krajině pod horami

Volanie s predvoľbou nebo

Žena v cirkvi - Igor Kišš a Sidónia Horňanová

Slovenskí evanjelici v zahraničí - Rudolf Koštial

5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa - Kevin Leman

Skúmanie pravdy - Bruce Milne

Národohospodár Peter Zaťko spomína

Pri prameni- Qivind Andersen

Mini encyklopédia prírodnej liečby -Dr. Igor Bukovský

Ilúzia lásky, ohnisku homosexualita

Spoveď pri Verdune – Wilhelm Busch

Bez Mamičky – L.A. Čárska

George Müller – Janet a Feoff Benge

Detské básne o Bohu – Igor Garvanský

Život bez všedních dnú – Wilhelm Busch

Kristus v obraze stánku – Vladimír Paserin

Vonkajšie symboly ECAV na Slovensku

Draci s dobrými úmysly – Marschall Shelley

Ježišove podobenstvá – H.N.Wendt

Kristovci

Všichni jsou normální – John Ortberg

Odrobinky – Viera Roháčková

Cesta k Biblickému znovuzrodeniu a význam krstu

Aktuálne znenie cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku

Cudzie nechceme, svoje si nedáme? – Ondrej Prostredník a kolektív

Medzi nebom a morom – Karen Kingsburyová

Anna Laura Koekkoek – Semienka

Kazateľ Ján Bohdan Hroboň – Mel jsem slovo tvé za radost a potešení srdce svého

Miloslav Jech – Pátrání po církvi

Paul R. Hinlicky – Luther a milovaná komunita

Hľadaj a nájdi v Biblii

Ben Carson, Cecil Murphey – Smerovať vyššie

Gary Chapman – Príbehy lásky

Každý má šancu – 15 povzbudzujúcich kapitol zo života

Jiří J. Otter – Jen jedenkrát v biblii

Alík a jazvec

John Ortberg – Všichni jsou normální

Miloš Klátik – Lutherova teológia a súčasnosť

Andrej Hajduk – Z diaľok storočí

PhDr. Miloš Klátik, PhD. - Ľudovít Štúr - Vedúca osobnosť národného obrodenia

Eva Bachletová - Riadky bytia

Podivný barón – Pavel Dvořák

Život, viera, umenie – Slavomíra Očenášová – Štrbová

Vincent Blaško – Smerovanie

Sociálno – etický rozmer poslania evanjelického duchovného (zborník z teologickej konferencie)

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišsko podhradskej synody (zborník pri príležitosti výročia historickej synody)

Bengt Pleijel: Aby ste vedeli - Putovanie 1. listom Jánovým

Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna Joachim Keden

Žitná a Radiša

Brat Andrej - Boží tajný agent - Janet a Geoff Benge

Hudson Taylor - Hlboko v srdci Číny Janet a Geoff Benge

George Muller - Ochranca sirôt v Bristole - Janet a Geoff Benge

Kvitnúť zas budú kvety - Život a dielo Daniela Kováča a Bohumily Dobrovolnej

Garbiarska Sága - Hana Zelinová

Pieseň pravá - Pavol Országh Hviezdoslav

Báseň a čas - Milan Rúfus

Keď modlitba básňou je - Ivan Mucha

Dotyky lásky - Ladislav Fričovský

Smerovanie - Vincent Blaško

Osamilosť - Ľubomíra Miháliková

Studnička - Milan Rúfus

Pamätníček - Milan Rúfus

Spievajme Bohu pieseň - Danka Zubčáková

Divy Pána Ježiša pre deti - Ladislav Fričovský

Detské básne o Bohu - Igor Garvanský

Z dialok storočí - Andrej Hajduk

Cesta lásky - Ellen Gould Whiteová

Luther a milovaná komunita - Paul R. Hinlicky

Kazateľ Ján Bohdan Hroboň

Duchovné a pastorálne sprevádzanie chorých a zomierajúcich v nemocnici - Mgr. Miriam Prášilová

Historický atlas Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Evanjelické kostoly na Slovensku - Janka Krivošová, Daniel Veselý, Milan Rúfus a Milan Tesák

Sláva šľachetným IV.

Dětský vzdor - James Dobson

V zrkadle času - Darina Dudášová

Cesta pútnika - John Bunyan

Prorok Daniel Bengt Pleijel


Evidencia kníh v knižnici na farskom úrade:

1.Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

2. Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

3.Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

6. Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

M - Jan Hus Betlemské poselství

M - Jan Hus Betlemské poselství

Kristína Royová - V sluneční krajině , Tři kamarádi

Život a dielo sestier Royových

Mistr Jan Hus - Životopis od Jiříka Heremity

Jiřina Kubíková - Události víry

Martyn Lloyd-Jones - Úvahy o kázni na hore – 1. Diel

Martyn Lloyd-Jones - Úvahy o kázni na hore – 1. Diel

Výber z Piesní sionských - spevník

Základy pastorální psychiatrie pro spovědníky – Max Kašparů

Žilinská knižnica – Dadanovská exulantská tlačiareň v Žiline

J.A.Komenského Listové do nebe. – Dr. Ján Kvačala

J.A.Komenského Listové do nebe. – Dr. Ján Kvačala

Ohrozenie ženy v dnešnom svete – Partizánska Ľupča 4.10.2003

Trhový človek – verzus kresťan - Prešov 1.10.2005

Depresia a úzkosť – Vlachovo 9.10.2004

Pohrebné propozície

Listy Jánove – Život v Božom svetle a láske

Chlieb náš každodenný – biblické úvahy pre osobné a rodinné stíšenia

Chlieb náš každodenný - biblické úvahy na každý deň – 2001

Vím komu jsem uvěřil – Miloslav Hájek

Vím komu jsem uvěřil – Miloslav Hájek – Kalich

Bojovníci a trpitelé – Milan Balabán

Bláznovství kříže – Josef B. Souček

Karl Rachner – Im Gespräch mit Meinold Krauss

Viditeľné slovo – Teologický zborník o úlohe sviatostí pri obnove cirkvi

Komu sa klaňajú anjeli - D.Deffner

Až do končín zeme – MailisJanatuinen – príručka ku Skutkom Apoštolov

Učíme sa radostne spolu žiť – Bruce a Carol Britten

Wilhelm Busch – Ježiš – náš pokoj

List Galatským – Ospravedlnení vierou

Všedný deň a zázrak v rodine – Theodor Bovet

Werner Gitt – Otázky, které jsou kladeny vždy znovu

Luděk Rejchrt – Na úpatí hory

Aj, služebník můj! – Pomůcka ke studiu Markova evangelia – Hamilton Smith

Evanjelium podľa Marka - Wuppertálska študijná biblia – Fritz Rienecker

Dr. Samuel Š. Osuský – Tajomstvo kríža

Kresťanské šafárenie je vecou viery – zborník I.

Žiť znamená rásť – Ján Grešo

História posvätnej piesne slovenskej I.

História posvätnej piesne slovenskej II.

Metanoia – Zborník pri príležitosti 70.-tky Prof. ThDr. Karola Nandránskeho

Ján Midriak – Ako člnok v ruke tkáča

Radosť z teológie - Zborník pri príležitosti 70.-tky prof. ThDr. Igora Kišša

Za svetlom

Manželská smlouva

Myslitelia a myšlienky – Anton Hlinka

Sloboda a ... – Július Filo st.

Sloboda a ... – Július Filo st.

Karol Nandránsky – Dejiny biblického Izraela

Teologické hodnotenie tolerancie – Generálny biskupský úrad Ev. cirkvi a.v. na Slovensku 1995

Peter Kónya – Krvavý súd

Peter Kónya – Krvavý súd

Peter Kónya – Krvavý súd

Peter Kónya – Krvavý súd

Peter Kónya – Krvavý súd

Dr. Ján Ďurovič – Životopis Juraja Tranovského

Ján Kučera – Pozri sa hore, človek

O dobrých skutkoch – Martin Luther

Kierkegaard – současnost

Ptejte se na písma

Miloš Hodža – Storočný Zpěvník 1842 – 1942

David Novák – Rozhovory s Nietzschem

Anton Srholec – Experiment lásky

Jan van Gijs – Hledáme pravé štěstí

Depresia a úzkosť – Vlachovo 9.10.2004

Miroslav Kerekréty – Radostné, ale zodpovedné „ˇANO“

Miroslav Kerekréty – Radostné, ale zodpovedné „ˇANO“

Ján Mišák – Posledná večera

Geisendorf – Des gouttes Savonarola rytier Kristov

Gedeon

Gedeon

Gedeon

Dávid

Dávid

Dávid

Biblia a jej zvesť – Tomáš Semko

Cirkevné dejiny – Daniel Veselý

Alžbeta Ondrusková – Cesta za Pánom

Tomáš Gáll – AGAPE – verše

Dialóg rodičov s dospievajúcimi

Boh Ťa miluje – zošit pre študenta

Paprsky světla z temné Afriky – J.R.Gschwend

Walter Kőhler – Intimně před manželstvím ?

Tvář postmoderny – evangelium v postmoderním světě

Sluha

Dieťa pokoja – Don Richardson

Božia zvrchovanosť v kázaní – John Piper

Žilinská synoda – 2.-4.7.2010 v Žiline

Povolanie – vokacio – teologická konferencia 27.-28.8.2007

Victor White – Bůh a nevědomí

Tomáš Halík – Vzýván i nevzýván

Dieťa pokoja – Don Richardson

Dr. Štefan Kátlovský – Prvý list apoštola Pavla Korintským

Dr. František Kovář – Výklad Evangelia Markova

Prešovské evanjelické kolégium – zostavili Peter Kónya a rené Matlovič

Kvačala - Komenský

Duchovný odkaz Jána Amosa Komenského Slovensku

Hrozné doby protireformácie – Jan Fiala

Jan Amos Komenský – O sobě

Směrování – Sborník k 60.-tke Amadea Molnára

Leontína Mašínová – Mladá léta Jana Amose

Jan Amos Komenský – Obnova cirkve

Ján Amos Komenský Kšaft umírajíci matky jednoty bratrské

Sedm statí o Komenském – Dva dopisy J.A.Komenského

Evanjelium podľa Marka - Fritz Rienecker

Evanjelizačná biblická skupinka

J.A.Komenský - Listové do nebe.

Labirint srdce a ráj světa – Petr Floss

Jednota bratrská – Petr Zemek – Jan Kumpera – Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský – Píseň písní Šalamounových

Jan Amos Komenský – Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání

Bible a kalich

Domová postila Dra Martina Luthera r.1544

V knižnici na farskom úrade

Jozef Telgársky – 350 rokov TYPOGRAFIE v Trenčíne

Ján Smrek – Básnik a žena

Tomáš Gáll – Agape : 2x

Daniela Medzihradská-Faklová – Čas rozdelenia

Slavomíra Očenášová-Štrbová – Opory vo vetre

Vladimír Roy – Cez závoj / Sv. III

Vladimír Roy – Peruťou súdba máva / Sv. IV

Miroslav Slávik – Pred oltárom

Martin Rázus – Z nášho chrámu

Karol Kuzmány – Ráno a večer

Gusto Plavec – Tolerančný patent / č.8

Podielová knižka Hurbanovej ev. literárnej spoločnosti – Advent / č.11

Karol Braxatoris –Wychod z Puchowa

Jana Nagajová – Vtáčik a dieťa

Martin Rázus – Pred Boží trón

Predsedníctvo Cirkvi bratskej na Slovensku – Prídavok ku Kresťanskému spevníku

Cirkev bratská a Kresťanské zbory na Slovensku – Kresťanský spevník

Českobratská cirkev Evangelická – Agenda

Kresťanské zbory / spevníková rada – Duchovné piesne

Pavel Filipi – Hostina chudých

Mgr.Juraj Potúček – Vianočné zvuky

Ivan Mucha – Modlitby a verše II

Andrej Hajduk – Na Tvoje slovo

Jana Nagajová – Spievajúca veža

Carol Greene –Červené čižmičky

Zozbieral Dick Helander / preložil Gustáv Viktory – Modlitby Pánových svedkov

Slezská Cir.Evang. ve spolupráci s Luter. Evang. Cirkví a.v.- Evangelický Kancionál

Svetová Biblická spoločnosť / preklad Prof. Jozef Roháček – Svätá Biblia

Ausgabe fúr die Evangelisch-Lutherischen Kirchen – Evangelisches Gesangbuch

Zbor biskupov a Gen.pres. Evanj.cirkvi a.v.na Slovensku – Zásady správania,...

Dr.Jozef Trnka – Stará púchovská kníhtlačiareň

Dr.Adolf Novotný – Kázání Jana Karafiáta

Amedeo Molnár/v spolupráci Noemi a Luďka Rejchrtových – Slovem obnovená

Jozef Stanovský – Nová Postila

Ladislav Fričovský – To Slovo

Vincent Blažko – Trpezlivosť a nádej

Miroslav Bielik – Blahoslavená, ktorá uverila

Ján Košťál – Sila víry

K výšinám I. – antológia slov. poézie evanjelickej

K výšinám II. – antológia slov. poézie evanjelickej

Vincent Blaško – Smerovanie