ZBOROVÉ OZNAMY

info-list-ecavpuchov-2018-01

VIANOČNÝ POZDRAV

„ A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi , až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko.“ /evanjelium podľa Matúša, 2,9/

Milé sestry, milí bratia,

 vianočný príbeh o narodení Spasiteľa sveta Pána Ježiša Krista poznáme veľmi dobre.  Bol to Boží zásah z nebies. Bola to zjavená Božia láska pre náš hriešny svet. Vianoce nám pripomínajú, že i náš život sa môže v jednom okamihu zmeniť. Boh dnes prichádza do nášho srdca. Čas vianočný je okamih, keď Boh otvára nebo i ľudské srdcia.

                Nad Betlehemom svietila jasná hviezda. Betlehemská hviezda. Má veľmi dôležitú úlohu vo vianočnom príbehu. Betlehemská hviezda je výkričníkom -  pripomína nám, že Pán Ježiš opäť raz príde z nebies a bude súdiť svet. Máme možnosť zachrániť svoje srdce a svoju dušu a vierou sa Mu oddať.

Betlehemská hviezda svieti – svieti v tme tohto sveta. Vo svete je veľa nelásky, zrady, sklamania, hriechu. Túto tmu prežiaril Pán Ježiš celým svojím dielom – narodením v Betleheme a ukrižovaním na Golgote. Betlehemská hviezda ukazuje smer – ukázala smer cesty pastierom, kráľom. Priviedla ich k narodenému Spasiteľovi. Vedie nás do cieľa nášho života, do nebeskej domoviny.

Je vianočný čas. Je čas urobiť niečo, čo sme dlho odkladali a na čo sme možno i pozabudli – zmieriť sa s Bohom, zmieriť sa s ľuďmi. Naplniť tak svoje srdce vierou, láskou a pokojom. Potom naše životy zažiaria ako hviezdy v temnej noci tohto sveta.

Milé sestry, milí bratia, želám vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia a lásky v novom roku.

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.

  Lenka Rišiaňová – evanjelická farárka


2017-12-23vianocna-besiedka


2017-11-19-posviacka-zvonice-dohnanyPosviacka zrekonštruovanej zvonice v Dohňanoch 19.11.2017 - článok a foto


2017-11stretnutie-zien  2017-11stretnutie-zien-
Stretnutie žien - november
Téma: Biblická žena Mária
Tvorivé dielne - vyrábame náramok


info-list-ecavpuchov-dec2017
2017-10-podakovanie-zaurodyPoďakovanie za úrody zeme 2017 - článok a foto

info-list-ecavpuchov-okt20172017-09-mladeznicke-sb

Mládežnícke služby Božie odštartovali v púchovskom zbore školský rok 2017/2018 - článok a foto

2017-08-tabor-ved
tábor Veľké egyptské dobrodružstvo  - Púchov - článok a foto

2017-08-parte-Blaho
info-list-ecavpuchov-sep2017

2017-09-pozvanka-mladeznicke-sb


2017-01 evanjelicky puchov casopis
Zborový časopis - Evanjelický Púchov 1/2017


2017-09-10-senioratny-den-plagat


Dňa: 18.6.2017, ukončenie Synody v Ev. a. v. chráme Božom v Púchove - článok
My všetci spoločne sme soľou zeme.


2017-05-28-vysivana-reformacia
Vyšívaná história reformácie na Slovensku
- foto


2017-06-16-synoda
SYNODA – piatok 16.6.17 – Slávnostné služby Božie Púchov - článok a foto

2017-denny-biblicky-tabor
Denný Biblický tábor august 2017 - pdf pozvánka


2017-06-25-zlata-konfirmacia
Zlatá Konfirmácia 25.6.2017 - Púchov - článok a foto

20170618-vystupenie-besiedka
18. jún - Vystúpenie našich detí z detskej besiedky viac foto

Vyšívaná história evanjelickej cirkvi opäť v púchovskom zbore - článok

Deň matiek - článok


Informačný list Ecav Púchov - jún 2017

info-list-ecavpuchov-jun2017

2017-05-28vysivanareformacia

2017-05-pokonfi-vikendovka
Máj - Lazy pod Makytou
Víkendové stretnutie pokonfirmačnej mládeže

Informačný list Ecav Púchov - máj 2017


2017-deti-velkanoc-
Veľkonočné vystúpenie detí z detskej besiedky
 

Informačný list Ecav Púchov - apríl 2017


Informačný list Ecav Púchov - marec 2017


 
2017-02-pozvanka-besiedka2017-02-23-pozvanka-stretnutie-zien

 2017-manzelstvo-Bazlikovi-spolu-na-ceste-res
kpm-pozvanka-2017-i

Vianoce 2016/2017 - článok (autor Š. Gašek)
vianoce1617-clanok-gasek-i

 

Detská besiedka - Naši anjeli vyrábali anjelov!
2016-12-epu-besiedka-anjeli-


Zvonica v Dohňanoch a vo Vieske - článok a foto
2016-12-zvonica-v-dohanoch-vieske

Púchov navštívili predstavitelia ECAV 4.12.2016 - článok
fotogaléria
2016-12-04-predstavitelia-ecav-v-puchove-i

 

Vianočný pozdrav 2016

Koncert kresťanskej hudobnej skupiny "Ignore" - foto

Naši konfirmandi
nasi-konfirmandi2016-01nasi-konfirmandi2016-02

Charitatívna burza v Púchove 12.11.2016 - článok
2016-1112-charitativna-burza-puchov
 

Bratia a sestry, v nedeľu po službách Božích si môžete zakúpiť
kresťanskú literatúru z vydavateľstva Tranoscius a kalendáre. Ste srdečne pozvaní!
2016-11-predaj-knih-tranoscius


info-list-ecavpuchov-december2016

článok Poďakovanie za úrody zeme 16.10.2016
2016-10-16-podakovanie-za-urody-i

Fotogaléria EcavPuchov.sk/foto


info-list-ecavpuchov-november2016

 

info-list-ecavpuchov-oktober2016-res

článok o Zborovom dni v Púchove

Štvrtý ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, ktoré sa postavili do boja za slobodu národa a vlasti: vojenským duchovným v priebehu Prvej aj Druhej svetovej vojny a kapitánom slovenského povstania 1848/49.

Osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných

Piatok 23. 9. 2016
- osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49

Sobota 24. 9. 2016
9.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš
PhDr. Daniela Kodajová PhD. (Historický ústav SAV): Genéza inštitúcie „kuráta“ a pohnuté osudy niektorých vojenských kňazov

Mgr. Dana Hučková, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV): Skúsenosť prvej svetovej vojny v diele kňazov-spisovateľov
Najmä Vladimíra Roya

npor. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD.  (dekan Veliteľstva pozemných síl OS SR): Vojenský duchovný Daniel Kováč – evanjelický farár a púchovský rodák

Plk. Mgr. Marian Bodolló (Úrad Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a Ozbrojených zborov SR): Duchovná služba v Československej armáde v rokoch 1918 – 1945

Kpt. Mgr. Viktor Sabo (Akadémia Ozbrojených síl M. R. Štefánika): Novodobí kapitáni Ozbrojených síl Slovenskej republiky v misiách 

kpt. PaedDr. Tomáš Huďa, SchP, titulárny vojenský dekan Akadémie ozbrojených síl MRŠ: Katolícki vojenskí duchovní aktívne zapojení do SNP.


 
info-list-ecavpuchov-september2016-res

plagat-spevokoly2016-res

2016-09-ecav-puchov-zborovyden


4. september 2016
Dištriktuálny deň VD v Poprade so začiatkom o 9:30 hod.
V prípade záujmu sa prihláste po službách Božích v sakristii. Cena za dopravu je 16E.

11. SEPTEMBER 2016 - ZBOROVÝ DEŇ
10:00 hod – služby Božie s požehnaním detí
11:30 hod – spoločný obed
Program na popoludnie /v kostole/
13:00 hod – koncert hudobnej kresťanskej kapely
THE LOVED /Milovaný/  - pásmo hudby a slova
14:00 hod – prednáškou na tému „Aké máš priority?“ poslúži brat Jozef Kováč z Detskej misie
15:00 hod – modlitebné zakončenie stretnutia

18.september  2016 – Dni európskeho kultúrneho dedičstva
10:00 hod – služby Božie
13:00 – 17:00 hod – prehliadka kostola
17:00 – 17:50 hod – osobné stíšenie v kostole s organovým sprievodom
17:50 – 18:30 hod – večerné služby Božie

25.september 2016 – pamiatka posvätenia chrámu
10:00 – slávnostné služby Božie

 
 

Zo stretnutia žien Turčianskeho seniorátu

Prvú nedeľu po Svätej Trojici 29. mája tohto roka sa v cirkevnom zbore Vrútky uskutočnilo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Stretnutie sa začalo popoludní v domácom chráme Božom službami Božími. Na úvode privítala všetkých prítomných koordinátorka Spoločenstva evanjelických žien TUS Mgr. Lenka Rišiaňová, zborová farárka z Púchova a tiež zborová dozorkyňa Vrútok Ing. Danica Ertlová, ktorá uviedla aj históriu vrútockého evanjelického zboru. Liturgovali Mgr. Zlatica Karásková, zborová farárka zo Slovenského Pravna a domáci zborový farár ThDr. Marián Krivuš.

Kazateľkou bola sestra farárka Lenka Rišiaňová. Pre základ Slova Božieho si vybrala text zo Žalmu 139 o Božej vševedúcnosti a všadeprítomnosti verš č.5: „ Obkľučuješ ma zôkol – vôkol , svoju dlaň kladieš na mňa“. Na príklade dvoch biblických žien - Mojžišovej a Ježišovej matky hovorila, aké majú byť dlane žien, aby vytvorili pokojné zázemie pre svoje deti, svoju rodinu a to, čo potrebujeme pre súčasný život. Poznamenala, že dôležité je viesť svoje deti a rodiny aj k duchovnému životu. Dať príklady, kde máme hľadať istotu, lásku a nádej pre naše spasenie, ale aj ochranu - keď príde trápenie, choroba a žiaľ. Zdôraznila, že biblický text nám hovorí, že Boh kladie na nás svoju dlaň, to znamená, že je pri nás nablízku v časoch zlých i dobrých. Preto Mu máme dôverovať a prosiť o jeho milosť.

Po kázni vystúpili deti domáceho cirkevného zboru so svojím programom - s básničkami a kresťanskými piesňami. Súčasťou stretnutia bola i prezentácia gobelínu, ktorý vyšívajú sestry TUS, ktorý je už skoro hotový. Účastníčky stretnutia mali možnosť si ho podrobne pozrieť počas prestávky.

Po prestávke sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku sestry ThDr. Jany Bosákovej, ktorá je duchovnou správkyňou Evanjelickej spojenej školy v Martine. Na tému „Princípy evanjelickej výchovy a vzdelávania“ podrobne rozobrala biblické východiská vzdelávania, reformátorské princípy, evanjelické školstvo na Slovensku od jeho počiatkoch až po súčasnosť. Hovorila aj o tom, čo je poslaním evanjelických škôl v súčasnosti. Podrobne rozobrala a uviedla príklady tipov generácií. Venovala pozornosť aj otázkam dnešnej mladej postmodernej generácie, ktoré vyplývajú z výchovy našich detí a vnúčeniec v reálnom živote. Naše deti by sme mali viesť k pravde a láske, ďakovať za milosrdenstvo a prosiť o Božie požehnanie tak ako nás to učí Ježiš Kristus.

Fotografie zo stretnutia žien:

senstretn

senstretn

senstretnut

Kázeň

Text: Žalm 139, 5

„Obkľučuješ ma zôkol vôkol a svoju dlaň kladieš na mňa.“

Milé sestry, milí bratia, je zaujímavé všímať si, ako sa ľudia vyznávajú z viery v Pána Boha. Vždy sú to slová plné viery, oddanosti, pokory a vďačnosti Pánu Bohu. Je zaujímavé čítať, ako o viere v Pána Boha hovoria napríklad umelci. Opisujú a znázorňujú Ho vo svojich dielach a takto ľuďom približujú ich vlastné názory na otázky viery. V živote českej speváčky Marty Kubišovej boli mnohé ťažké okamihy /prenasledovanie minulým režimom, stopnutie úspešnej kariéry, zdravotné ťažkosti/. Tak dokázala odpustiť, bola vďačná za všetko dobré, čoho sa jej v živote dostalo. Ona sama sa vyznala z dôvery a viery v Pána Boha. Hovorila o tom, ako je dôležité „ľahnúť si pod Božiu dlaň“.

Dlaň ľudská – dlaň Božia

Dlaň človeka je symbolom pokoja, potešenia a ochrany. Dlaňou pohladíme svoje dieťa, podávame ruku na znak priateľstva, svoju dlaň kladieme do dlane milovaného človeka, svoje dlane spíname k modlitbe...

Dlaň človeka môže byť aj tvrdá, prísna a neláskavá, plná egoizmu a pýchy. Aj také bývajú ľudské dlane.

Aká je Božia dlaň? Určite by sme hneď povedali, že Božia dlaň je milostivá, láskavá, ale aj prísna a trestajúca. „Svoju dlaň kladieš na mňa.“ Boh je láska, Boh je Sudca.

Božia láskavá dlaň sa prejavila v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vďaka tejto láske sme boli vykúpení krvou Božieho Syna. Práve v tomto diele môžeme vidieť Božiu láskavú dlaň, ktorá miluje a chráni človeka.

Žalmista píše, že je obkľúčený, je v zovretí. Aj my sme vo svojom živote často zovretí nečakanými udalosťami, rôznymi životnými udalosťami. Ale predovšetkým všetci sme limitovaní tým, že predstúpime pred spravodlivý Boží súd.

Keď Pán Boh na nás kladie svoju dlaň, znamená to, že je nám blízko. Je nám blízko aj v takých situáciách, keď už nevládzeme, keď máme ťažký život. Prešli sme, alebo práve prechádzame útrapami, biedami svojho života. A predsa skrze Božiu milostivú dlaň prijímame od Pána Boha mnohé prejavy milosti, Božích dobrodení a požehnania.

Čo všetko konáme cez svoje ľudské dlane? Svojou dlaňou pohladíme, utíšime, ale možno aj nahnevane buchneme.

Boh svojou dlaňou tiež koná. Boh koná skutky lásky - pre nás, pre spasenie našich duší.

V knihe proroka Izaiáša je napísané: „Ajhľa, do dlaní som si ťa vyryl.“ /Iz 49, 18/ Boh si nás vyryl do dlane, keď boli dlane Jeho Syna pribité na drevo kríža. Pre naše omilostenie, našu záchranu.

Bratia a sestry, Pán Boh nás pevne drží vo svojich dlaniach. Božia milostivá a zachraňujúca dlaň je pri nás v každej chvíli nášho života. Amen

Farárska správa Lenky Rišiaňovej, evanjelickej farárky za rok 2015 o živote a činnosti v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Púchove

Milosť nám a pokoj od Boha nášho a od Pána Ježiša Krista. Amen

Podávam správu za rok 2015 o činnosti v Bohumilom cirkevnom zbore v Púchove. Začínam ju biblickým veršom:

„Pozdvihujem si oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe, tvoj ochranca nedrieme. Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.“ /Žalm 121, 1,2,8 verš/

Počet členov

Náš cirkevný zbor ECAV má podľa schematizmu: 2 365 členov, podľa kartotéky: 2406. Sčítanie z roku 2011 hovorí o 2960 evanjelikoch.

1.BOHOSLUŽOBNÝ ŽIVOT

Služby Božie

Služby Božie boli 66 krát s priemernou účasťou /241 v roku 2014/ 240 mínus jeden. Nárast počtu členov, ktorý sme zaznamenali v roku 2014 zostal prakticky nezmenený. Je to pozitívne konštatovanie, ale je potrebné priložiť ruku k spoločnému dielu. Je potrebné, aby sa slovo Božie dostávalo čo najväčšiemu počtu ľudí. Mladým, starým, deťom, strednej generácii. Pomáhajú nám v tom modlitby, dôsledná príprava bohoslužieb. Dôležitá je snaha kresťanov žiť podľa Božích ustanovení a tak prirodzene vydávať iným svedectvo o živom Pánu Bohu.

V našom zbore slovom Božím poslúžila sestra farárka Eva Oslíková z Modry, sestra farárka Daniela Horínková z Bratislavy, brat farár Marek Hrivňák zo Žiliny, brat senior TUS Marian Kaňuch, sestra farárka Oľga Kaňuchová zo Žiliny, brat farár Ondrej Rišiaň, študentka EBF UK Danica Fojtíková vypomáhala počas vianočných sviatkov.

Spomeniem niektoré sviatky a návštevnosť bratov a sestier : Veľká noc 378 ľudí; Svätodušné sviatky 331; Pamiatka reformácie: ráno 63 a večer: 28, Štedrý večer: 1. Služby Božie 757, 2. Služby Božie 258 a v Hoštinej 77; Vianoce 387; Starý rok: 243 ľudí.

Služby Božie sme vykonali aj v Centre sociálnych služieb v CSS Chmelinec, Domov seniorov Hubertus.

Nešporné Služby Božie boli na fíliách: 33x, priemerná účasť 24 ľudí. Stretávame sa modlitebni v Hoštinej, aj na obecných úradoch. Toto je príležitosť hlavne pre starších, ktorí najčastejšie zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť do kostola na hlavné služby Božie. Vidím však aj deti s rodičmi, zvlášť v Hoštinej a v Ihrišťoch. Obľúbené sa stali nešporné služby Božie v advente a v pôste, ktoré sú spojené s prislúžením Večere Pánovej.

Večerné Služby Božie boli 48 krát s priemernou účasťou 28 ľudí. Tieto služby Božie využívajú mnohí členovia nášho spoločenstva, ktorí nechodia dopoludnia do kostola. Osobne sa mi páči atmosféra na večierňach, kde si radi spoločne zaspievame piesne, vypočujeme biblický príhovor spojený s aktuálnym príbehom.

Adventné večierne boli 4 x s priemernou účasťou 25.

Pôstne večierne boli 5 x s priemernou účasťou 25 ľudí.

Modlitebný týždeň bol 2 x s priemernou účasťou 45 ľudí. Modlitebné stretnutia sa konali v mesiaci január a v pôste v Tichom týždni. Modlili sme sa za našu krajinu, cirkev, náš cirkevný zbor, za deti, mladých, rodiny, starších.

Ekumenická pobožnosť

Ekumenická pobožnosť sa konala pri príležitosti pamiatky zosnulých v Nimnici, Streženiciach, Púchove. V Nimnici bola pobožnosť s bratmi katolíkmi pri príležitosti poďakovania za úrody zemské, kde sa za náš cirkevný zbor zúčastnil brat farár Ondrej Rišiaň.

2.SVIATOSTI

a/Krst

Pokrstených bolo v roku 2015: 20ch a 14d, spolu 34 krstov.

Krsty sa konali v našom zbore v nedeľu, prípadne podľa možnosti rodiny aj v sobotu. Rodičia a krstní rodičia bývajú často pracovne zaneprázdnení, alebo bývajú odcestovaní. Vždy sa snažíme vyjsť rodinám v ústrety a nájsť pre nich vhodný čas na spoločné stretnutie. Pred každým krstom sa rodičia a krstní rodičia zúčastnia krstného pastorálneho rozhovoru. Oboznámim ich s priebehom krstu a významom jednotlivých krstných otázok. Podrobne vysvetľujem význam krstu a zdôrazňujem domácu kresťanskú výchovu. Rodina dostane pri krste detskú kresťanskú knihu, ktorá im slúži na prvé oboznamovanie dieťatka s Pánom Bohom. Rodičov pozývam do cirkevného zboru na služby Božie, na detskú besiedku. Milou skúsenosťou je, že po takomto stretnutí a rozhovore s celou rodinou prichádzajú mnohí k sobášu, žiadajú konfirmáciu, krst svojich detí.

Pri krste svätom sa trojjediný Boh skláňa k hriešnemu človeku. Boh zo svojej milosti odpúšťa dedičný hriech a prijíma za svoje Božie dieťa.

Pán Ježiš pri krste zasľúbil: „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Marek 16 : 16)

b/Večera Pánova

Večeru Pánovu prijalo 1514 bratov s sestier. Z toho bolo 609 mužov a 905 žien. Večera Pánova sa prisluhovala v každú nedeľu v advente a v pôstnom období, v lete cez Kajúcu nedeľu. V sociálnych zariadeniach prijalo spoveď 13 ľudí, 5 muži a 8 žien. Navštevujem obyvateľov sociálnych zariadení Chmelinec, Kolonka, Domov seniorov pri Zdraví a zariadenie Hubertus. Prisluhujem Večeru Pánovu aj ťažko chorým ľudom v domácnostiach, alebo aj v nemocnici. Je potrebné zavčasu myslieť na duchovné zaopatrenie svojich blízkych. Často sa stáva, že chorý je už vo veľmi zlom zdravotnom stave, ktorý nedovoľuje samotné prijímanie Večere Pánovej. Vtedy pri lôžku prečítam slovo Božie a pomodlím sa.

Pán Ježiš ustanovil Večeru Pánovu v Zelený štvrtok, keď spolu s učeníkmi jedol veľkonočného baránka. Z Božej milosti sú nám odpustené hriechy, ktorých sa dopúšťame v našich slovách, skutkoch a myšlienkach. Dôležité je zmierenie. Zmieriť sa s Bohom a s blížnymi. Po pokání, vyznaní hriechov a prijatí darov Jeho svätej Večere má nasledovať náš nový život. Dôležité je, aby bolo na nás vidieť, komu patríme. V chráme, v zamestnaní, vo vzťahoch, v službe. Pán Ježiš zasľúbil: „... Za vás sa vydáva, za vás sa vylieva na odpustenie hriechov.“( Lukáš 22 : 19)

3.KONFIRMÁCIA

a/DETI

Konfirmácia bola v našom v nedeľu 17. mája. Konfirmovaných bolo 13 chlapcov a 16 dievčat, spolu 29 detí.

Preberáme predpísané učivo z knihy „Verím a sľubujem“. Vediem ich k tomu, aby porozumeli témam, vedeli sa pomodliť, orientovali sa v Biblii. Pripomínam im návštevy kostola a stretnutia mladšieho dorastu.

S konfirmandmi sme mali konfirmačnú víkendovku s vedúcimi staršieho dorastu. Súčasťou stretnutia boli biblické zamyslenia, piesne, modlitby, šport, hry. V sobotu večer sa konfirmandi zúčastnili stretnutia mládeže klub E v Púchove.

B/DOSPELÍ

Boli konfirmovaní aj dospelí ľudia: 3 sestry. Stretnutia s dospelými konfirmandmi sú veľmi zaujímavé. Poskytujú čas na osobný rozhovor, ale i čas na modlitbu a čítanie z Biblie. Počas stretnutí prednášam na najdôležitejšie témy z cirkevnej oblasti, poskytujem literatúru na domáce čítanie.

4.PRISTÚPILI A VYSTÚPILI Z CIRKVI

Nie je nám známy číselný údaj.

5. BOHOSLUŽBNÉ VÝKONY

a/ Sobáš

Sobášených bolo 8 párov, z toho 1 bol evanjelický a 7 bolo krížnych. Na stretnutiach zdôrazňujem potrebu duchovného života manželov. V manželstve majú byť traja – on, ona a Boh. So snúbencami mávame okrem ohlásenia 3 pastorálne rozhovory. Sú tematicky rozdelené. Na prvom stretnutí hovoríme o biblickom pohľade na manželstvo –SZ aj NZ. Na druhom stretnutí preberáme priebeh svadobného obradu. Podrobne si všímame slová a ich význam z manželského sľubu. A napokon je to praktické stretnutie v kostole pred samotným obradom. Zdôrazňujem, že Pán Boh je pre nás zdrojom sily, lásky a pokoja pre srdce, i pre spoločný vzťah.

B/Pohreby

V našom cirkevnom zbore sme mali poslednú rozlúčku 31x. V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili so 17 mužmi a 14 ženami. Chceme sa poďakovať spevákom – členom spevokolu, ktorí chodia na pohreby a vypomáhajú so spevom, i sestre kantorke. Zdrojom našej kresťanskej nádeje je Pán Ježiš Kristus. On je Víťaz nad smrťou. S touto nádejou vyprevádzame na poslednej ceste z tejto časnosti našich zosnulých. „Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánu umierajú.“ (Zjavenie 14 : 13)

6.BIBLICKÁ a VNÚTROMISIJNÁ PRÁCA V ZBORE

a/ Stretnutia mladšieho dorastu

Mladší dorast sa stretáva v piatok o 15:30 hodine. Vedúci si vyberali jednotlivé témy pre deti – Milovať budeš blížneho, biblický príbeh o Jonášovi, Mária a Marta –téma ustarostenosti, žalmy, kráľ Šalamún. Spoločne spievajú kresťanské piesne, hrajú hry, biblický text si nájdu a prečítajú z Biblie. Konalo sa aj víkendové stretnutie dorastu v mesiaci apríl.Hovorili na tému - o Svätej Trojici. V mesiaci júl sa konal letný biblický tábor vo Veľkom Slavkove s témou - O márnotratnom synovi. Vedúcimi sú: manželia Marečkoví, Samko Behro, Dominik Fojtík, Jaro Fujerík, Jaro Mareček, Veronika Kmetíková, Saška Rybáriková je novou posilou. Našou neustálou povinnosťou je pozývať dorastencov na stretnutia, zaujímať sa o nich, o ich osobné životy, o ich rodiny. Na stretnutiach vždy znie biblický príhovor, deti sú vedené k modlitbe, spievajú, hrajú hry. V prípade dobrého počasia sa na farskom dvore športuje. Mladší dorast bol 50 x s priemernou účasťou 10.

b/ Stretnutia staršieho dorastu

Starší dorast sa stretáva v piatok o 18 hodine v mládežníckom centre. Na stretnutiach spievajú, modlia sa a mávajú biblické zamyslenia. Venujú sa témam z knihy Ako prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a z knihy Ako duchovne rásť /podtémy: modlitba, vďačnosť, vyznávanie hriechov, kresťanský život v praxi, postoj kresťana v pokušení/ Možnosťou sa stali aj voliteľné témy jednotlivých vedúcich. Víkendové stretnutie staršieho dorastu sa konalo v mesiaci apríl v Milochove. Hovorili o živote kresťana, spoznávaní Trojjediného Pána Boha. V mesiaci november mali víkendové stretnutie v Lazoch pod Makytou s témou „Proti prúdu“. Hovorili o tom, ako odolať pokušeniu vo svete v osobnom živote, ako nesplynúť s touto dobou, ale svojím životom ukazovať na Pána Ježiša. Letný biblický tábor bol v auguste vo Veľkom Slavkove. Preberali „Knihu bez slov“. Na základe farieb hovorili o Božom diele pre človeka. Čierna far ba symbolizuje hriech človeka, oddelenie od Boha. Za to si zaslúžime večnú smrť. Červená farba hovorí o nepochopiteľnej Božej láske, keď nám Boh daroval svojho Syna. Biela farba znamená očistenie hriechov z Božej milosti a tiež radosť kresťana. Zelená farba znamená rast kresťana vo viere a jeho praktický život. Zlatá farba symbolizuje večnosť v Božom kráľovstve. Vedúcimi sú: Ivetka Hudecová, Ján Jamborek, Juraj Šponiar, Jozef Karas, Barbora Klusová a novou pomocou je Simonka Jungová. Platí výzva aktívne pozývať dorastencov, oslovovať a pozývať aj svoje deti a vnúčatá. Starší dorast bol 53 x s priemernou účasťou 15.

c/ Mládež

Mládež bola 38x s priemernou účasťou 10 mladých ľudí. Počas stretnutia mladí spievajú, modlia sa, pripravujú si biblické témy, aktivity na zamyslenie. Preberajú témy z knihy „Neodolateľný rebel“ – približuje vlastnosti Pána Ježiša. Letný biblický tábor bol v auguste na Návsí /ČR/. Zaoberali sa témou služby a služobníkov. Zúčastnili sa konferencie SEM, mali silvestrovské stretnutie spoločne so starším dorastom. Bolo to víkendové stretnutie spojené s biblickými zamysleniami. Súčasťou mládeže je klub E. Je to stretnutie mládeže a dorastu z okolitých cirkevných zborov. Tu prichádzajú pozvaní hostia a hovoria na témy z knihy „Poznanie Boha“. Sú tam opísané vlastnosti Pána Boha /Božia milosť, Božia láska, Boží hnev.

d/ Biblické hodiny dospelých

V tomto roku vnímam ako veľmi pozitívne, že sa zintenzívnil záujem o biblické hodiny. Bolo 11 hodín s priemernou účasťou 12 bratov a sestier. Venovali sme sa téme – Modlitba Pánova. Mali sme príležitosť zmeniť zaužívanú mechanicky odriekanú modlitbu Pánovu. Postupne sme prebrali jednotlivé prosby a naučili sa ich významu. Stretnutie sprevádzala modlitba, spev piesní, rozhovory a samozrejme živá diskusia. Biblická hodina je pre nás časom na poučenie sa z Božieho slova. V čítaní Biblie máme pokračovať aj v domácom prostredí. „Viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ /Rím 10 : 17/

e/ Zborový spevokol

Zborový spevokol CZ Púchov funguje už 60 – 70 rokov s niekoľkými prestávkami. Postupne sa začal formovať a zapájať do zborového života. Za dávnejších čias to bola iniciatíva mladých ľudí, ktorí mali záujem o prácu v zbore, ale tiež to bola aj určitá forma kultúry. Vedenie spevokolu súviselo s vedením v zbore. Bol to brat Orgoník, brat senior Šimko s manželkou, brat farár Zaťko, MUDR.J. Furo. V súčasnosti tvorí spevokol 20 členov. Spevokol vedie MUDr. Juraj Furo a Mgr. Zuzana Mikolášiková. Spevokol sa stretáva na nácvik 1x v týždni, niekedy 2x. Doteraz máme naspievaných okolo 210 piesní. Spievame na pohreboch, svadbách, konfirmácii, počas cirkevných sviatkov a iných príležitostiach. V roku 2015 sme vystúpili 11x. Zúčastnili sme sa seniorátneho stretnutia spevokolov Turca v nedeľu Cantate v CZ Necpaly. Stretávame sa aj pri iných udalostiach – je to novoročné stretnutie, stretnutia pri významných životných jubileách. „Chváľte Hospodina, všetky národy a velebte Ho všetci ľudia.“ / Žalm 117 : 1/

f/ Stretnutie žien

V roku 2015 bolo 5 stretnutí s priemernou účasťou 25 žien. Na stretnutiach boli prítomné sestry rôznych vekových kategórií. Svoje miesto má modlitba, výklad Božieho slova, piesne z evanjelického spevníka. Diskutujeme, máme čas na spoločné rozhovory. Biblickým príhovorom poslúžila sestra Marína Vidanová, brat farár Belo Húska zo Súľova. Venovali sme sa aj praktickým témam – servítková technika v domácnosti, tipy na vianočné darčeky pre šikovné ženy. Už tradične mávame adventné posedenie s drobným občerstvením.

Každoročne sa ženy stretávajú aj na pôde seniorátu. V roku 2015 sme prijali pozvanie od CZ Košeca – Nová Dubnica. Prednáškou poslúžila sestra Katarína Ondejčíková. Hovorila na tému starostlivosti o chorých v domácom rodinnom prostredí. Je prospešné, ak je spojená starostlivosť o telo i ducha. Stretnutia sa zúčastnilo 180 sestier z mnohých zborov Turčianskeho seniorátu.

Na pôde nášho cirkevného zboru sa konalo v septembri výnimočné stretnutie Spoločenstva evanjelických žien. Mali sme možnosť zhliadnuť 8 gobelínov, ktoré pripravujú ženy pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie. Na službách Božích sme privítali akademickú maliarku Janku Krivošovú, sestru farárku Danielu Horínkovú, sestru Emíliu Fojtíkovú a ďalšie ženy zo SEŽ. Po skončení služieb Božích sme mali príležitosť prezrieť si gobelíny a zotrvať v osobnom rozhovore s odborníčkami.

g/ Stretnutie rodín

Bolo 24 krát s priemernou účasťou 7 rodín. Základom je biblické zamyslenie, modlitby, piesne. Dôležitou chvíľou je aj priestor na rozhovory a hry pre deti. Zaoberajú sa témami o praktickom živote kresťana /vlažnosť kresťana, nasledovanie Krista/.

h/ Modlitebné spoločenstvo

V našom cirkevnom zbore existuje niekoľko modlitebných skupín. Modlitebné spoločenstvo sa stretáva v pondelok o 17:50 hod. v zborovom dome. Podľa dohody si vždy niektorí z členov pripraví zamyslenie, modlitbu a vyberie si vhodné piesne. Výklady sú pripravené a postupujeme podľa brožúrky Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku. Na stretnutí sa môžeme sami pomodliť, modlitbu si pripraviť, alebo len zotrvať v duchovnom pokoji a vnímať modlitby iných. Srdečne vás pozývam na spoločné modlitby. „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.“ /Mat, 7 : 7/

7. VÝCHOVNÁ PRÁCA V ZBORE

a/ Detská besiedka

Staršia besiedka je spoločenstvo pre 7 až 11 - ročné deti. Besiedka sa koná vždy v nedeľu počas Služieb Božích v zborovom dome, pričom sa jej zúčastňuje 5 až 18 detí. Našou túžbou je privádzať deti k osobnej viere v Trojjediného Boha. Ukázať im, že viera v Pána Boha je osobná, ktorá vychádza zo srdca a nie je to len rozumové poznanie biblických faktov, ale každodenný život. 

Stretnutia pre deti : Veľkonočná akcia sa konala počas Veľkonočnej nedele a zúčastnilo sa jej 15 detí. Preberali sme tému Vzkriesenie Pána Ježiša. Program tvorili modlitby, hry, piesne, kvíz, aktivity na lepšie pochopenie témy a malé občerstvenie.

Zmrzlinová párty bola pripravená na oslavu konca školského roka. Konala sa 26. 6. 2015, prišlo 22 detí, ktoré počuli lekciu o hriechu a zástupnej smrti Pána Ježiša, ktoré vychádzalo z materiálu Detskej misie o ukradnutom nanuku. Program tvorili modlitby, hry, piesne, lekcia, občerstvenie sa zmrzlinou a modlitby za tábor a ochranu počas prázdnin.

Indiánsky tábor sa konal v termíne od 27. 7. do 2. 8. 2015 v RZ Javorinka na Dubníku. Zúčastnilo sa 23 detí, ktoré cez skutočný príbeh misionárky v kmeni Irokézov, počuli pravdu o stvorení sveta, hriechu, zástupnej smrti Pána Ježiša, Jeho vzkriesení a večnom živote, ktorý pripravil, pre tých, ktorí v Neho veria.

Na ranných stíšeniach sme sa venovali 10 Božím prikázaniam a vďaka vhodne vytypovaným biblickým príbehom sa stali deťom ľahšie pochopiteľnými. Hry a aktivity sme sa snažili ladiť do indiánskej tematiky, no nebolo to naším primárnym cieľom, lebo väčší dôraz sme kládli na rozhovory s deťmi a poznávanie Pána Boha. Večer sme sedávali pri vatre, kde sme vyhodnocovali deň a čítali z knihy O dvoch kráľoch, ktorá kontrastne opisuje satanovo a Božie nebeské kráľovstvo. Počas celého tábora deti za svoju šikovnosť, aktivitu, odvahu a múdrosť dostávali vyrobené zuby, za ktoré si na konci tábora mohli kúpiť rôzne hry a hračky.

Melónovou párty - 22. 9. 2015 sme chceli neznámym deťom zo zboru spropagovať besiedku a so známymi deťmi sa pripraviť na nový školský rok pod Božím vedením. Pomocou tohto príbehu z Detskej misie sa dalo kreatívne vysvetliť evanjelium. Program tvorili modlitby, hry, piesne, kvíz, lekcia a melón ako občerstvenie. Prišlo 15 detí.

Vianočnú besiedku – 20. 12. 2015 tvorili lekcia Posolstvo hviezdy z Detskej misie, modlitby, kvíz, aktivity a hry s vianočnou tematikou, piesne, vyhodnotenie dochádzky za celý rok 2015, príprava na vystúpenie v kostole a odovzdanie darčekov prítomným deťom.

Pracovníci: V tomto roku sa pravidelne venovali deťom: Marika Kvocerová, Jarka Čviriková, Maťa Čviriková, Iveta Čviriková, Vladka Čviriková, Dominika Čviriková. Počas tábora deťom slúžilo 11 vedúcich. Po tábore sa tejto službe začali venovať aj Matej Fojtík a Timotej Fojtík, čo je pre nás veľkým požehnaním.

Vyučovanie detí: Už niekoľko rokov používame materiál Objevujme Biblii se školáky z českej organizácie Tim2,2. Dopĺňame ho materiálmi z Detskej misie, ktoré využívame najmä pri špeciálnych stretnutiach. Na jeseň sme pracovali s materiálom Mám veľa otázok, ktorý pripravil Východný dištrikt ECAV.

Modlitebné námety: spasenie detí a ich duchovný rast, múdrosť od Pána ako spropagovať besiedku rodičom tak, aby privádzali/ posielali deti na besiedku, vedenie od Pána k Jemu milým aktivitám s deťmi, citlivosť pri vnímaní potrieb detí. Vypracovala:Jarka Čviriková

Mladšia bola 43 x s priemernou účasťou 10.

Staršia besiedka bola 43 x s priemernou účasťou 14.

V Hoštinej bola besiedka 9 x s priemernou účasťou 6 detí.

Pre deti pripravujú vedúci biblické lekcie, hry, piesne. Nechýbajú ani letné tábory, pre najmenších to bol denný biblický tábor. Preberali biblickú postavu Jozefa, venovali na tvorivým dielňam. Všetko toto sú náročné, ale potrebné aktivity. Musíme sa modliť za deti, aby odovzdali svoje srdcia Spasiteľovi. Musíme sa modliť za rodičov, aby dbali o duchovný rast svojich detí.

b/ Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2015/2016

Sestra Zdena Pechová učí na ZŠ Mládežníckej a ZŠ Komenského. Vyučuje 75 žiakov.

Brat Juraj Šponiar učí na ZŠ Gorazdova, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Slovanská, Dohňany, Lednické Rovne, gymnázium, Stredná odborná škola. Vyučuje spolu 150 žiakov.

Brat Miroslav Mudrák učí na ZŠ Komenského. Vyučuje 54 žiakov.

Evanjelické náboženstvo sa vyučuje podľa predpísaných učebných osnov. Dôležitá je osobná viera a osobný príklad našich vyučujúcich a dôsledná príprava na každú vyučovaciu hodinu. Spoločne v našom zbore vyučujú 279 žiakov.

8. ČINNOSŤ PRESBYTERSTVA

Boli 4 stretnutia zborového presbyterstva. Presbyterstvo má 33 členov.

Presbyterstvo, ktoré sa konalo dňa 6.2.2015.

Bolo výročným presbyterstvom. Bola prečítaná správa evanjelickej farárky, správa o hospodárení, správa revíznej komisie.

Uznesenie 1. Presbyterstvo CZ berie na vedomie správu sestry farárky za rok 2015, správu hospodárenia, správu revíznej komisie.

Uznesenie 2. Presbyterstvo CZ schvaľuje návrh na rozpočet na rok 2015.

Uznesenie 3. Presbyterstvo CZ odporúča voľbu poddozorcu zborovému konventu – brata Petra Mudráka.

Uznesenie 4. Presbyterstvo CZ schvaľuje navýšenie príspevku na opravu a odvodnenie modlitebne o 500 eur a považuje ho v celej výške 1500 eur za nenávratný.

Presbyterstvo, ktoré bolo 17.4.2015.

V programe boli nasledovné body: prehľad duchovného života, správa z konventu TUS, prerábanie fary, ukončenie prenájmu na starej fare.

Uznesenie: Presbyterstvo berie na vedomie všetky náležitosti, ktoré boli na zasadnutí predložené a prejednané a odporúča ich na prejednanie zborovému konventu.

Presbyterstvo, ktoré sa konalo 26.4.2015.

Na presbyterstve bola schválená nájomná zmluva s pánom Ivanom Husárom / firma Husička – predáva textil/.

Presbyterstvo, ktoré sa konalo 2.12.2015

Bolo to kandidačné presbyterstvo.

Uznesenie: Kandidačné presbyterstvo schválilo s. farárku Lenku Rišiaňovú, toho času námestnú farárku, za jedinú kandidátku na zborovú farárku.

9. DIAKONICKÁ PRÁCA V ZBORE

V našom zbore pôsobí SED – Detské opatrovateľské centrum. Sú prijímané deti od 1 do 3 rokov života a to bez rozdielu vierovyznania. Pri našich návštevách však spoznávame deti a rodičov, s ktorými sme sa stretli v našom chráme pri príležitosti krstu svätého. Deťom sa venujú dve zdravotné sestry, sestrička Jarmila Mušáková, ktorá je vernou návštevníčkou katolíckeho chrámu a sestrička Jana Mokričková, členka ev.a.v cirkevného zboru v Záriečí. Dôležitou súčasťou nášho Detského opatrovateľského centra Vladimíra Roya sú aj dobrovoľníci. Z nich spomeniem mladú sestru z cirkevného zboru Záriečie, Lenku Mokričkovú. Jej pôsobenie a činnosť s malými deťmi je vítaným osviežením. Viem, že aj pre ňu samotnú je to veľmi výnimočný čas, ktorý rada trávi práve s najmenšími. Aj ja osobne rada prichádzam na toto miesto. Zoznamujem sa s deťmi, zaujímam sa o osobný a pracovný život našich sestričiek.

Deťom spievajú detské kresťanské piesne a vedú ich k spoločnej modlitbe pred jedlom. Obe sú to veriace ženy, svoju prácu si konajú veľmi poctivo, svedomite. Rodičom dávajú cenné rady a tí majú istotu, že o ich deti je postarané, keď sú v zamestnaní. Vážime si aj nášho spolubrata Ivana Pajtáša, ktorí im ochotne vypomáha.

Stredisko evanjelickej diakonie – Detské opatrovateľské centrum V.Roya vedie sestra riaditeľka Dr.Elena Behrová. Je to dobrovoľná, nehonorovaná služba.

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým spomínaným za ich službu pre našich najmenších.

Okrem spomínaného diakonického zariadenia máme v zbore sestry, ktoré dobrovoľne konajú návštevnú službu, rozprávajú sa so ženami, staršími ľuďmi a poskytujú im duchovnú pomoc.

10. MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI V ZBORE

Prínosom pre cirkevný zbor sú koncerty, ktoré sa uskutočňujú v našom chráme Božom. Sú otvorené pre všetkých ľudí. Tradične sa stretávame v máji pri príležitosti Dňa matiek a v novembri pri príležitosti Dňa nevidiacich. Na začiatku každého koncertu znie Božie slovo a krátke duchovné zamyslenie. Súčasťou je aj modlitba. Je to príležitosť počuť slovo Trojjediného Pána Boha a zároveň počúvať hudbu.

Zborový deň – koncert detských kresťanských piesní /ev. farár R. Dovala/, prednáška o Izraeli / brat M. Lipták/

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, prednášky / o Štúrovi, poverách/, školenie presbyterov /2x/, stretnutie starších, vatra pri príležitosti upálenia majstra Jána Husa.

11. NEBEZPEČNÉ VPLYVY

Nebezpečná je nevďačnosť za prijaté Božie dary odpustenia hriechov. Nebezpečné je „vlastniť“ vieru len pre seba a nechcieť s ňou prísť do spoločenstva. Nebezpečné je uzatvárať sa do seba a neprijímať nových ľudí do spoločenstva. Nebezpečné je dary Božie využívať len vo svoj prospech a zabúdať na službu Bohu a ľuďom.

12. PASTORÁLNA ČINNOSŤ V ZBORE

Denník pastorálnych návštev sa vedie vo farskej kancelárii. Počet rozhovorov je 128. Všetky rozhovory som vykonala ja osobne. Vykonávam pastorálne rozhovory pred krstom, sobášom. Navštevujem ľudí v domácnostiach, domovoch sociálnych služieb, v nemocnici. Dôležité stretnutia sa konajú aj pri úmrtí rodinných príslušníkov. Navštevujem starších ľudí, manželov, celé rodiny. Prichádzam po vzájomnom dohovore. Čítam z Božieho slova primeraný biblický text, modlíme sa, pozývam do spoločenstva v cirkevnom zbore. Obsah našich rozhovorov zostáva utajený. Som viazaná tzv. spovedným tajomstvom. S niektorými členmi zboru sa stretávam dlhší čas, pravidelne a s inými príležitostne. Tieto rozhovory nie sú jednoduché. Vnímam žiaľ, výčitky na Božiu stranu, bolesť... Vidím i veľkú radosť, nádej, zrak upretý s vierou do nebies... Tu mám možnosť aj ja vidieť, ako Boh počuje naše modlitby, ako dáva zo svojej Božej lásky človeku pokoj, vieru, požehnanie.

13.OPRAVY A INVESTÍCIE

Opravovala sa modlitebňa v Hoštinej. V roku 2014 sa pri modlitebni vykonali vonkajšie práce. V roku 2015 sa vykonali nasledovné práce: natretie okien, dverí, plota, vymaľovanie interiéru, položenie novej PVC podlahovej krytiny do malej miestnosti.

Prebehla rekonštrukcia našej fary v rozsahu: výmena ústredného kúrenia, oprava schodišťa, balkóna, rekonštrukcia kúpeľne na prízemí, rekonštrukcia podkrovia a získanie jednej obytnej miestnosti, vybudovanie kúpeľne na poschodí.

Na starej fare sme vymenili kotol z dôvodu jeho poškodenia.

Finančne podporujeme deti, mládež a iných v ich pravidelných aktivitách. Sú to biblickétábory, výlety, vzdelávanie, víkendovky, pomôcky, stretnutia.

14.Ostatné

V roku 2014 v mesiaci september sa konali v našom Turčianskom senioráte voľby seniora. Kandidátom bol Mgr. Marián Kaňuch. Kandidátom na seniorálneho dozorcu bol Ing. Ján Beňuch. Obaja boli nielen v našom cirkevnom zbore, ale i v celom senioráte právoplatne zvolení do uvedených funkcií. V roku 2015 v mesiaci január sme sa zúčastnili slávnosti inštalácie seniora TUS v cirkevnom zbore Žilina. Želáme im obom hojnosť Božieho požehnania v osobnom živote, aj v ich službe.

15. Iné aktivity

Aktívne som sa zapájala do práce Spoločenstva evanjelických žien v našom zbore, v senioráte i v celoslovenskom pôsobení.

16. Plnenie uznesení vyšších COJ nadriadených nášmu zboru.

Uznesenia vyšších COJ sa v našom zbore splnili, alebo priebežne plnia.

17. Čo nás čaká?

Pred nami sú jednotlivé sviatky, cirkevné obdobia, ktoré sú charakteristické svojou zvesťou. Pôst ako čas pre duchovné stíšenie, pokoru, pokánie. Veľkonočné sviatky, slávnosť konfirmácie 22. mája 2016, svätodušné sviatky. Víkendové stretnutia detí a mládeže, stretnutia žien. Letné obdobie a mnohé plánované duchovné aktivity, letné biblické tábory.

Do našej pozornosti chcem dať Zborový deň. Je naplánovaný na prvú septembrovú nedeľu. Našou túžbou je osloviť a spojiť všetky generácie.

Dôležité je venovať sa konfirmandom, hľadať spôsoby, ako ich osloviť a zakotviť.

Biblické hodiny sa opäť „prebudili k životu“, v tom chceme pokračovať.

Potrebujeme ochotných spolupracovníkov, ktorých zaujíma téma reformácie a jej blížiace sa významné výročie. Potrebujeme nápady, myšlienky na oslovenie ľudí pri tejto príležitosti.

Osvedčilo sa pripravovať programy pre strednú generáciu, budeme v tejto ceste pokračovať.

Do našej pozornosti dávam aj niektoré hospodárske veci, ktoré je potrebné tohto roku vykonať. Je to napríklad oprava zvoníc, ale aj maľovanie fasády na modlitebni v Hoštinej. Rekonštrukcia zborového domu je pokračujúcou otázkou.

18. ZÁVER FARÁRSKEJ SPRÁVY

V mojej správe prinášam svoj osobný pohľad na duchovno v našom cirkevnom zbore. Zároveň prinášam pohľad aj na čísla, na štatistické údaje.

Popri číselných údajoch a slovných zhodnoteniach je jedno najdôležitejšie. Je to človek. Rodina, priateľ, sused, brat, sestra. Dôležitý je človek so svojím príbehom. Tam zažijeme všeličo. Radosť i smútok, sklamanie i nádej, bolesť i zázrak. Dôležité je vedieť, že máme jeden druhého. Ako ľudia, ako kresťania si máme pomáhať, povzbudzovať sa... Niekedy možno nemáme silu, možno to už ani nedokážeme. Máme Pána Boha, Jeho milosť, Jeho lásku, Jeho požehnanie. Toto platí pre nás, naše osobné životy, pre naše spoločenstvo. My - spolu a Božou pomocou. K tomu vás srdečne pozývam! Pripomínam niekoľko biblických veršov, ktoré nám môžu pomôcť v našom zborovom smerovaní.

„Obnov nás Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár , aby sme boli spasení.“/Žalm 80 : 20/

„... vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť......Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.“ /Joz 24 : 15/

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“/Rím 1 : 16/

Ďakujem bratovi zborovému dozorcovi Jánovi Behrovi za jeho službu pre cirkevný zbor.

Ďakujem členom a členkám nášho zborového presbyterstva za ich službu, zvlášť na fíliách.

Chcem sa poďakovať sestre Križanovičovej a Horákovej, ktoré s ochotou pomáhajú pri administratívnych prácach, sestre Jurisovej za spracovávanie materiálov ohľadom pozemkov a reštitúcií.

Ďakujem našej správcovskej rodine – manželom Molejovým za ich prácu.

Bratia a sestry, úprimne ďakujem všetkým, ktorí v našom zbore konajú službu na česť a chválu Trojjedinému Pánu Bohu.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

Oznamy cirkevného zboru v Púchove

 

Zelený štvrtok:

  18:00 Služby Božie s Večerou Pánovou


Veľký piatok:

  8:30 Večera Pánova

  10:00 Pašiové služby Božie
  14:30 Mostište
  17:50 Večiereň – v kostole

  18:30 Starší dorast

 

Sobota – 19. apríla:

  18:00 Veľkonočný Klub E /stretnutie mladých/

 

Veľkonočná nedeľa:

  10:00 Slávnostné služby Božie

  Detské besiedky nebudú.

Veľkonočná besiedka pre deti a rodičov - Rybárska párty s témou Jonáš  v kaplánskom byte o 15:00 hodine. Pozývame deti od 3-7 rokov.

  17:50 Večiereň – v kostole

 

Veľkonočný pondelok:

  8:30 Večera Pánova

  10:00 Slávnostné služby Božie

 

Piatok - 25.4:

  18:00 Starší dorast

 

Sobota – 26.4:

  19:00 Mládež

 

Nedeľa po Veľkej Noci 27.4:

  10:00  Služby Božie

  10:00 Besiedky

  17:50 Večiereň

Stretnutie žien púchovskej doliny v Dome kultúry v Lazoch pod Makytou  o 15:00 hod. Odchod je o 14:15 hod. pred zborovým domom.   Predstavíme si projekt Gobelín. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Pondelok 28.4:

 Modlitebné spoločenstvo v zborovom dome o 17:50 hod,

 prineste si spevník a Bibliu.

 

Konfirmácia bude 18.mája 2014.

 

Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien sa bude konať

 v našom zbore 27.septembra 2014. Privítame asi 400 účastníčok.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}