Farári pred tolerančným tatentom

1. Pavel Mitický (1596 - 1601)

2. Ján Hlostius (1601 - 1610)

3. Štefan Kremholz-Krumphole (1610 - 1614)

4. Štefan Mitis Bánovský (1614 - 1632)

5. Samuel Pavlinus (1632 - 1640)

6. Ján Vislicenus-Vislinský (1640 - 1646)

7. Pavel Felicides (1646 - 1652)

8. Daniel Pevlička-Prolitzy (1653 - 1669)

9. Mikuláš Nigvíny Oškerský (1669 - 1671)

10. Juraj Stráňavský (1671 - 1682)

11. Jonáš Lolledánus (1682 - 1691)

(v rokoch 1691 - 1705 kňažská stanica neobsadená)

12. Pavel Major (1705 - 1709)

Podľa Púchovskej zborovej kroniky

Po tolerančnom patente

10 Michal Kordík (1784 - 1808)

11 Jur Okrutský (1808 - 1838)

12 Samuel Melfelber (1838 - 1849)

13 Rudolf Okrutský (1849 - 1865)

14 Maximilián Hudec (1865 - 1870)

15 Pavel Roy (1870 - 1874)

16 Ľudovít Zsambokrety (1875 - 1911)

17 Vladimír Roy (1911- 1925)

18 Ján Palic, senior (1925- 1937)

19 Peter Škodáček (1937- 1951)

20 Viktor Šimko (1953 - 1970)

21 Ján Zaťko, ThDr. h. c. (1970 - 1993)

22 Vladimír Šefranko, Mgr. (1993 - 2003)

23 Ondrej Rišiaň, Mgr. (od 2003 - )

Fotografie:

farár

Ľudovít Zsambokretský (1875 - 1911)

Ľudovít Zsambokretský (1875 - 1911)

Vladimír Roy (1911- 1925)

Ján Palic, senior (1925- 1937)

Peter Škodáček (1937- 1948)

Viktor Šimko (1953 - 1970)

Ján Zaťko, ThDr. h. c. (1970 - 1993)

Vladimír Šefranko, Mgr. (1993 - 2003)

Ondrej Rišiaň, Mgr. (od 2003 - )