Oltár v kostole

text v pdf formáte

360° panoráma kostola

Zo životopisu architekta:

URBÁNEK Michal - architekt

* 29. 9. 1849 Vsetín

+ 26. 3. 1923 Vsetín

Michal Urbánek študoval na vysokej technickej škole v Brne odbor staviteľstva, ku ktorému si pribral architektúru. Bol staviteľom vo Vsetíne. Pracoval u neho Dušan Jurkovič, s ktorým pre národopisnú výstavu Českoslovanska vybudoval Valašskú osadu. Býval u neho tiež Mikoláš Aleš a navrhol predlohu na Sgrafito pre Vsetínsku záložňu. Bol sokolským pracovníkom a aktívnym účastníkom kultúrneho a spoločenského života na Vsetínsku

Vsetínský Sokol bol založený v roku 1893. Vedúcou osobnosťou medzi zakladajúcimi bol znamenitý architekt a staviteľ Michal Urbánek (1849-1923). Stál potom v čele vsetínského Sokola plných tridsať rokov a zároveň aj ako zakladajúci bol aj 28 rokov starostom Valašské župy Františka Palackého. Mal veľmi blízko aj k ľudovej architektúre, Svoje učňovské roky (takmer 10 rokov) u neho ako asistent strávil znamenitý znalec a staviteľ v oblasti ľudovej architektúry, národný umelec, Dušan Samko Jurkovič. Svoj najväčší sen a túžbu však Michal Urbánek nenaplnil. Bolo ním postaviť vsetínskému Sokolu čo najkrajšiu Sokolovňu. Založil Družstvo (pre postavenie) Sokolovny. Začiatok výstavby prekazila prvá svetová vojna. Po nej bol Urbánek už príliš starý a chorý.

Založenie vsetínského Sokola bolo zverené skúsenému Michalovi Urbánkovi. Ale ten sa musel najprv ujať základnej úlohy, postaviť evanjelický kostol. Dielo úspešne dokončil v roku 1882. Kostol bol krásny a ďalšie zákazky sa len hrnuli.

Množstvo zákaziek priviedlo Urbánka k trvalému usadeniu sa na Vsetíne a otvoreniu stavebnej kancelárie. Odkúpil a v ľudovom slohu prestaval dom poslanca Bubela (tiež zakladajúci člen Sokola) a prevádzkoval v ňom prvé vaňové kúpele na Vsetíne. V tomto dome s Urbánkom neskôr žil Dušan Samko Jurkovič, Urbánkov asistent. V podkroví kreslil návrhy sgrafit pre občiansku záložňu Mikuláša Aleša, Urbánkovho priateľa. Michala Urbánek postavil okolo desiatich kostolov, ešte viac škôl a nespočetne veľa ďalších stavieb.

Najviac podobnou stavbe evanjelického kostola v Púchove je Kostol sv. Cyrila a Metoda v Dohňanoch, ktorý tiež projektoval staviteľ Urbánek.

Doba vzniku: základný kameň položený 23. 6. 1864, vysvätenie 1880

Datovanie zmien (prestavby): obnovy omietok: 1930, 1962, 1967, 1980, 1989, 2004, 2008, 2009 bez zmien v pôvodnej stavbe

Roky realizácie: 1864-1880

Sloh / štýl: neogotika

Pôdorys, dispozícia: trojtrakt (hlavná loď v strede a vedlajšie po stranách)

Podlažnosť: prízemie (hlavná a vedlajšie lode), chorus, veža

Konštrukcia: vnútorný systém stĺpov podopierajúci gotické klenby, obvodový múr, vnútorné nosné steny, podperný systém typický pre gotické stavby

Popis kultúrnej pamiatky: Evanjelický kostol v Púchove bol vybudovaný pre evanjelický zbor podľa návrhu staviteľa Michala Urbánka z Púchova v rokoch 1864 - 1880. Kostol bol postavený v novogotickom štýle na mieste starého kostola v roku 1880. Jeho cena bola 80000 zlatých. Vnútri je renesančný oltár z roku 1643, ktorý bol pôvodne v dnes už neexistujúcej Marcibányiho kaplnke.

Neogotika alebo pseudogotika alebo novogotika je jedna z historizujúcich tendencií v umení 19. Storočia vychádzajúca z romantického obdivu k rytierskemu stredoveku a nadväzujúca, najmä v architektúre na tvaroslovie gotiky. Urbánkova architektúra je príkladným vyjadrením sebavedomia, ktoré evanjelici opätovne získali spolu s rovnoprávnosťou po vydaní protestantského patentu.

Púchovský kostol je murovaná, omietaná, voľne stojaca pseudoslohová chrámová trojloďová stavba obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnou apsidou.Štvorboká hranolová veža je zasadená do vstupného priečelia. Fasáda chrámovej lode je nad podmurovkou z pieskovcových kvádrov vertikálne členená pilastrami zdobenými vpadlinami v tvare mníšky.V hornej časti je ozdobená korunnou profilovanou rímsou, pod ktorou je oblučikový vlys zdobený plastickými výrezmi v tvare lomeného oblúka. Okná sú obdĺžnikové, gotizujúce, s polkruhovými záklenkami a rozetkami. V apside sú navyše ozdobené vitrážami. V priečelí od Moravskej ulice sa nachádza hlavný vstup do budovy, ktorý je zvýraznený dvojicou stĺpov po oboch stranách a dvoma fiálami.. Kostol má jeden hlavný a tri bočné vstupy.

Interiér je bohato architektonicky riešený. Klenby hlavnej lode a presbytéria sú zdobené hviezdicami, klenby bočných lodí zdobia kríženia. Klenby sú opreté na šiestich zväzkových stĺpoch s hlavicami zdobenými rastlinným dekorom a štyroch polstĺpoch. Menšie sĺpy ešte nesú bočné pavlače s bohato zdobenými drevenými zábradliami. Steny sú členené pilastrami. Pôvodná pieskovcová dlažba bola neskôr nahradená umelým kameňom. Zariadenie kostola je pôvodné. V presbytériu je umiestnená kazateľnica so strieškou, stôl Pána a dve bočné lavice. Všetko je zdobené rezbami s motívmi z gotiky.

Kostol prešiel počas svojej existencie viacerými opravami. Nikdy sa nepristúpilo k prestavbám, ktoré by ho slohovo narušili. Posledná velká oprava prebehla v roku 2009. Do rozsiahlej opravy fasád sa pustili pracovníci miestnej stavebnej firmy. Najväčším problémom tejto historickej stavby boli vlhnúce múry, ktoré vodu doslova nasávali. Dôsledkom boli vypadávajúce omietky i plesne. Tento problém vyriešilo dôsledné odizolovanie základov a nový systém odvodnenia stavby. Prebehli opravy vonkajších fasád, kde bolo potrebné opravovať i štukovú výzdobu. Najviac práce mali reštaurátori s vežou. Pri začatí prác z nej vypadávali kusy omietok.

Digitálne číselníky piesní sú z roku 1982.

V roku 2006 bola urobená rekonštrukcia zvonov a boli namontované elektronické hodiny.Elektronické hodiny, u ktorých reálny čas je riadený rádiovým časovým normálom DCF 77. Hodiny sa automaticky kontrolujú každé tri minúty. Združujú pohon vežových hodín, cimbálové elektromagnetické odbíjanie, ovládanie troch zvonov. Sú programovateľné až na jeden rok dopredu na každý deň. Tiež bol namontovaný elektrický pohon zvonov lineárnymi elektromotormi. Vežové hodiny majú nové ciferníky a v noci svietia.

Rozmery kostola sú 36 x 12 m, klenby sú vysoké 14 m. Zvony sú vo výške 24,14 m, hodiny sú vo výške 29,528 m, veža je vysoká 38,598 m.

Dokument o oltáre v kostole

Evanjelický kostol 1880

Novopostavený kostol v Púchove

kostol v Púchove 1

kostol v Púchove 2

kostol v Púchove 3

kostol v Púchove 4

kostol v Púchove 5