Malý katechizmus

text v pdf formáte

Augsburské vyznanie

text v pdf formáte

rozpis čítania Biblie za rok

Svedectvá o Stvoriteľovi - kniha, 148 strán - nové 2. vydanie (←pdf ) alebo súbor zip

Svedectvá o Stvoriteľovi - kniha, 189 strán (doc)

Prednáška (prezentácia pptx)

Modlitba na večiereň 1

Modlitba na večiereň 2

Modlitba na večiereň 3


Vladimír Roy - Preklad proroka Izaiáša