www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

www.vychodnydistrikt.sk
Východný dištrikt

www.sezs.sk

SEŽ- Spoločenstvo evanjelických žien


Stránky zborov turčianskeho seniorátu:

www.ecav.zariecie.sk
Záriečie

www.lazypodmakytou.ecav.eu
Lazy pod Makytou

www.ecavmt.sk
Martin

www.ecavza.sk
Žilina

Lutherova spoločnosť na Slovensku a v Čechách:

www.luther.cz
Lutherova spoločnosť

Evanjelická cirkev v Českej republike:

www.ecav.cz
Evangelická církev a.v. v ČR

www.sceav.cz
Slezská církev evangelická a. v.

Vydavateľstvá:

www.tranoscius.sk
Tranoscius

www.vivit.sk
ViViT

www.casopis-tvorba.sk
Tvorba

www.porta.sk
Porta libri

Ďalšie:

www.evs.sk
Slovenské evanjelizačné stredisko

www.evanjelik.sk
Evanjelický informačný portál

www.diakonia.sk
Evanjelická diakonia ECAV

www.modlitby.sk
Modlitby - stránky Modlitebného spoločenstva MoS ECAV

www.dreamspace.eu/sem/sk/uvod
Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM)

www.fevth.uniba.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta Bratislava

www.bsmt.sk
Biblická škola Martin

www.mucednici.prayer.cz
Hlas mučedníků

www.christiantoday.com
Christian Today

www.radio7.sk
Rádio 7 - kresťanské internetové rádio

sites.google.com/site/evanjelickatelevizia
evanjelická internetová televízia

www.semfest.sk
SEM fest

www.akojeto.sk
Ako je to?

www.helpinghand.sk
HelpingHand

www.posli.dalej.szm.sk

www.biblickaspolocnost.sk

www.creativpress.eu