1234

2016-10ecavpu

VIANOČNÝ POZDRAV

„ A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi , až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko.“ /evanjelium podľa Matúša, 2,9/

Milé sestry, milí bratia,

 vianočný príbeh o narodení Spasiteľa sveta Pána Ježiša Krista poznáme veľmi dobre.  Bol to Boží zásah z nebies. Bola to zjavená Božia láska pre náš hriešny svet. Vianoce nám pripomínajú, že i náš život sa môže v jednom okamihu zmeniť. Boh dnes prichádza do nášho srdca. Čas vianočný je okamih, keď Boh otvára nebo i ľudské srdcia.

                Nad Betlehemom svietila jasná hviezda. Betlehemská hviezda. Má veľmi dôležitú úlohu vo vianočnom príbehu. Betlehemská hviezda je výkričníkom -  pripomína nám, že Pán Ježiš opäť raz príde z nebies a bude súdiť svet. Máme možnosť zachrániť svoje srdce a svoju dušu a vierou sa Mu oddať.

Betlehemská hviezda svieti – svieti v tme tohto sveta. Vo svete je veľa nelásky, zrady, sklamania, hriechu. Túto tmu prežiaril Pán Ježiš celým svojím dielom – narodením v Betleheme a ukrižovaním na Golgote. Betlehemská hviezda ukazuje smer – ukázala smer cesty pastierom, kráľom. Priviedla ich k narodenému Spasiteľovi. Vedie nás do cieľa nášho života, do nebeskej domoviny.

Je vianočný čas. Je čas urobiť niečo, čo sme dlho odkladali a na čo sme možno i pozabudli – zmieriť sa s Bohom, zmieriť sa s ľuďmi. Naplniť tak svoje srdce vierou, láskou a pokojom. Potom naše životy zažiaria ako hviezdy v temnej noci tohto sveta.

Milé sestry, milí bratia, želám vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia a lásky v novom roku.

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“.

  Lenka Rišiaňová – evanjelická farárka


2017-11-19-posviacka-zvonice-dohnany
Posviacka zrekonštruovanej zvonice v Dohňanoch
19.11.2017 - článok a foto